TVN24 Biznes | Pieniądze

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko. Ile wynosi? Jak się ubiegać?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN Biznes
Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczymTVN24
wideo 2/4
TVN24Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje także na zdrowe dziecko? Jakie są kryteria i zasady otrzymania świadczenia? Ile wynosi? Jak można się ubiegać o zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko? Na te, i nie tylko, pytania znajdziesz odpowiedź poniżej.

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko - zasady

W największym skrócie zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy nie możesz pracować - musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem. Kolejnym ważnym warunkiem jest to, że dziecko, którym się opiekujesz, musi mieć mniej niż 8 lat. Co więcej, zasiłek przysługuje pracownikowi, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Dwa warunki otrzymania zasiłku opiekuńczego

Jak czytamy na stronie rządowej, by otrzymać zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko, które ma mniej niż 8 lat, trzeba spełniać dwa warunki.

1. Otrzymać zasiłek mogą: rodzice, rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, opiekuni prawni oraz w te osoby, które nie są rodzicami, ale wychowują i utrzymują dziecko.

2. Trzeba mieć ubezpieczenie chorobowe i:

- być pracownikiem (umowa o pracę),

- być zleceniobiorcą (umowa agencyjna, umowa zlecenie lub inna umowa o świadczenie usług),

- współpracować ze zleceniobiorcą,

- wykonywać pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej,

- prowadzić działalność pozarolniczą albo współpracować z taką osobą,

- by członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

- być osobą duchowną.

Zasiłek opiekuńczy - kiedy jest przyznawany?

Na stronie rządowej wymieniono przypadki, gdy uzasadnione jest przyznanie zasiłku opiekuńczego, gdy zostajemy w domu ze zdrowym dzieckiem do lat 8.

Te przypadki to:

- niespodziewanie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkołę dziecka (na przykład z powodu awarii),

- zachorowała niania, która podpisała umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun dziecka,

- inspektor sanitarny podejrzewa, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej, i wydał decyzję o izolacji dziecka,

- twój małżonek lub rodzic dziecka, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub przebywa w szpitalu,

- matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.

Co trzeba zrobić, by otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Najpierw trzeba zebrać wszystkie potrzebne dokumenty, a następnie złożyć je wraz z wnioskiem o przyznanie zasiłku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo u płatnika składek (pracodawcy). Dokumenty można złożyć osobiście albo skorzystać z pełnomocnika. Można je także wysłać pocztą.

Jakie dokumenty są potrzebne?

By otrzymać zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko, należy złożyć wniosek Z-15A (poniżej znajdziesz wzory potrzebnych formularzy i wniosków).

Ponadto należy przekazać dokument, który potwierdzi konieczność opieki nad dzieckiem:

- oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat na formularzu ZAS-36 lub samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnione zostanie, dlaczego ubezpieczony został w domu z dzieckiem - jeśli żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkoła, do której chodzi dziecko, zostały niespodziewanie zamknięte.

Chodzi tu między innymi o decyzję inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka, zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku osobie, która na stałe opiekuje się dzieckiem, dokument, który potwierdza, że niania lub dzienny opiekun są chorzy, na przykład kserokopia wydruku e-ZLA, który niania dostała od lekarza, albo kserokopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku dla niani lub dziennego opiekuna.

Trzeba też przekazać zaświadczenie płatnika składek - gdy to ZUS wypłaca zasiłek:

- Z-3 - pracownicy,

- Z-3b - prowadzący pozarolniczą działalność, współpracujący z osobą, która ma pozarolniczą działalność lub duchowni,

- Z-3a - w pozostałych przypadkach.

W przypadku składania dokumentów w oddziale ZUS należy mieć ze sobą dokument tożsamości - na przykład dowód osobisty albo paszport.

WZORY FORMULARZY:

Z-15A >>>
ZAS-36 >>>
Z-3 >>>
Z-3b >>>
Z-3a >>>

Gdzie przekazać wnioski o zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, jeśli prowadzi działalność gospodarczą musi poinformować ZUS.

Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek o zasiłek można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Zaświadczenie Z-3, Z-3a i Z-3b płatnik składek może także złożyć przez PUE ZUS.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Wynosi 80 procent wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris/dap

Źródło: TVN Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości