TVN24 Biznes | Pieniądze

WIG20 – co to za indeks? Jakie spółki są na nim notowane?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Andrzej Duda o GPW
Andrzej Duda o GPWYouTube - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
wideo 2/6
YouTube - Giełda Papierów Wartościowych w WarszawieAndrzej Duda o GPW

WIG20 to jeden z najważniejszych indeksów notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, uważnie obserwowany przez inwestorów. Czym jest indeks WIG20 i jakie spółki są na nim notowane?

WIG20 to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych indeksów GPW.WIG20 zawiera notowania 20 największych spółek.Uważa się, że WIG20 w dużym stopniu obrazuje kondycję polskiej gospodarki.Wartość WIG20 jest stabilna i zwykle waha się w przedziale 2000 – 2500 punktów.

Giełda Papierów Wartościowych – regulacje prawne

Giełda Papierów Wartościowych, w ramach której prowadzony jest indeks WIG20, działa przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Wiele aspektów jej funkcjonowania regulowanych jest jednak przez szereg innych aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

GPW WIG20

Obrót giełdowy papierami wartościowymi (akcje, obligacje) oraz dopuszczonymi do takiego obrotu instrumentami finansowymi odbywa się w Polsce na działającej od 16 kwietnia 1991 roku Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). 

Notowane na GPW są obecnie 42 różne indeksy, a więc mierniki zmian cen określonej grupy instrumentów. Poszczególne indeksy mogą pokazywać notowania z określonej branży, np. WIG-MOTO, z określonego państwa, np. WIG-Ukrain, czy spółek o określonej wycenie, np. mWIG40. 

Prowadzenie wielu indeksów jest ważnym ułatwieniem dla inwestorów. Pozwala ono na szybsze zorientowanie się w zmianach notowań np. w obrębie konkretnych sektorów gospodarki, a co za tym idzie łatwiejsze podejmowanie decyzji, gdzie inwestować.

Notowania WIG20

Jednym z najważniejszych indeksów GPW jest WIG20, w ramach którego grupowane są notowania 20 największych i posiadających największą płynność spółek. Obliczany jest nieprzerwanie od 16 kwietnia 1994 roku.

O tym, które spółki będą wchodzić w skład WIG20, decyduje więc ich kapitalizacja rynkowa oraz wartość obrotu ich akcjami. W indeksie tym nie może ponadto być jednocześnie notowanych więcej niż pięć spółek z jednego sektora. Weryfikacja listy spółek należących do WIG20 dokonywana jest co około kwartał.

WIG20 jest tzw. indeksem typu cenowego, a więc biorącym pod uwagę jedynie ceny transakcji, pomijając dochody z tytułu dywidend. 

Niejako „zapleczem” indeksu WIG20 jest indeks mWIG40 grupujący 40 średnich spółek notowanych na kolejnych miejscach po spółkach z WIG20. Najczęściej to właśnie z mWIG40 zwiększające swoją wartość spółki awansują i dostają się do WIG20.  

Notowania giełdowe WIG20

WIG20 jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych indeksów na polskiej giełdzie. Wynika to z faktu, że grupuje największe spółki, o dobrej sytuacji finansowej i posiadające przez to szczególnie wysoki poziom zaufania inwestorów.

Uważa się, że notowania indeksu WIG20 wraz z głównym indeksem GPW-WIG w największym stopniu obrazują stan polskiej gospodarki i kształtujące się na niej trendy. Indeksy te spadają, gdy gospodarka doświadcza trudności, np. wiosną 2020 roku po wybuchu pandemii COVID-19, i zwyżkują, gdy gospodarka się rozwija, np. wiosną 2021 roku, kiedy znoszone były pandemiczne restrykcje.

Oprócz głównego rynku zawierającego najważniejsze indeksy, m.in. WIG czy WIG20, GPW prowadzi handel także na trzech innych rynkach, również zwanych giełdami. Jednym z nich jest New Connect notujący młode, ale szczególnie perspektywiczne firmy z obszaru nowych technologii, które po odniesieniu sukcesu mogą przenieść się na główny rynek GPW.

Spółki WIG20

Lista spółek notowanych na WIG20 jest dość stała i najczęściej w ciągu roku nie dochodzi na niej do więcej niż jednej zmiany. W sierpniu 2021 roku WIG20 obejmował następujące spółki: PKO BP, KGHM, ALLEGRO, PZU, PKN Orlen, Pekao, DINO Polska, LPP, CD PROJEKT, PGNIG, Cyfrowy Polsat, Santander Bank Polska, PGE, Orange PL, Lotos, CCC, Asseco, Tauron, JSW i Mercator.

WIG 20 – kurs

Pierwsza wartość WIG20 16 kwietnia 1994 roku wynosiła 1000 punktów i stała się wartością bazową indeksu.

Historycznie najniższy kurs zamknięcia WIG20 miał 28 marca 1995 roku i wyniósł 577,90 punktów, natomiast najwyższy 29 października 2007 roku i wyniósł 3917,87 punktów.

Wartość WIG20 w ostatnich latach pozostaje jednak stabilna i najczęściej waha się w przedziale od 2000 do 2500 punktów. 16 sierpnia 2021 roku kurs zamknięcia wynosił 2282,30 punktów.

Akty prawne: Ustawa z 29.07.2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości