Pieniądze

Wątpliwości na korzyść podatnika rozstrzygane tak, jak chciał prezydent. Poprawki Senatu odrzucone

Pieniądze


Zasada "in dubio pro tributario", nakazująca rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatników, będzie zdefiniowana ogólnie, tak jak chciał prezydent - zdecydował Sejm, odrzucając w środę wieczorem poprawkę Senatu. Zmiany brzmienia zasady "in dubio pro tributario" chciało Ministerstwo Finansów.

Za odrzuceniem poprawki Senatu do nowelizacji Ordynacji podatkowej głosowało 240 posłów, poprawkę poparło 194. Sejm zdecydował - zgodnie z projektem przygotowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego - że "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".

Odrzucona poprawka

Tymczasem Senat i resort finansów proponowały, by "niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów organ rozstrzygał na korzyść podatnika lub innej strony postępowania".

Na czym polega różnica? Wyjaśniał ją wiceminister finansów Janusz Cichoń podczas debaty w Senacie. - W poprawce jednoznacznie wskazujemy, że to organ rozstrzyga wątpliwości co do wykładni prawa. Nie jest to sytuacja, w której podatnik dokonujący samoobliczenia podatku, mający wątpliwości, rozstrzyga je na swoją korzyść. Tak naprawdę wskazuje te wątpliwości w oparciu o wykładnię i interpretację (prawa - red.), a organ w przypadku różnych wykładni rozstrzyga na jego korzyść - wyjaśniał wiceminister.

"Martwy przepis"

Dziś po odrzuceniu senackiej poprawki Cichoń wskazał, że przepis w brzmieniu uchwalonym przez Sejm będzie problematyczny. - Będzie problem z jego praktycznym wykorzystaniem, ten przepis będzie martwy, albo będzie rodził bardzo wiele problemów interpretacyjnych - powiedział wiceminister.

Cichoń wskazał ponadto na opinie dotyczące zasady "in dubio pro tributario" w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, przygotowane przez ekspertów prawa podatkowego (powstałych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych). Mówią one m.in., że "regulacja w zaproponowanym brzmieniu budzi zastrzeżenia z punktu widzenia reguł przyzwoitej legislacji i dostatecznej określoności tworzonych przepisów prawa, które to reguły wywodzi się z zasady demokratycznego państwa prawnego". Twórcy ekspertyz wskazywali też, że wprowadzenie zasady w przyjętym brzemieniu może spowodować "dalsze obniżenie standardów kultury politycznej i prawnej procesu prawodawczego".

Koniec z uciążliwych obowiązków

Nowelizacja poza zasadą dotyczącą rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników uchyla też uciążliwe obowiązki administracyjne związane z "korektą kosztów" w podatkach dochodowych. Nowela zmienia również regulacje umożliwiające kontrolę ksiąg w miejscu, gdzie są prowadzone. W przypadku kontroli przedsiębiorcy nie będą musieli swoich dokumentów transportować z firmy, która prowadzi im dokumentację, do siedziby swojej lub organu kontrolującego. Zgodnie z ustawą zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Fiskus po stronie podatników. Komorowski: to sukces referendum

Fiskus po stronie podatników. Komorowski: to sukces referendum
Fiskus po stronie podatników. Komorowski: to sukces referendumtvn24

Autor: bgr / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości