Stopy i wybory. "Przestrzeń do obniżek uległa znaczącemu zawężeniu"

Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Adam Glapiński o kwestii kolejnych obniżek stóp procentowych (wypowiedź z 5 października 2023)
Adam Glapiński o kwestii kolejnych obniżek stóp procentowych (wypowiedź z 5 października 2023)TVN24 BiS
wideo 2/5
Adam Glapiński o kwestii kolejnych obniżek stóp procentowychTVN24 BiS

Stopy procentowe w obecnym cyklu łagodzenia polityki pieniężnej spadną jeszcze tylko raz. Tak prognozują ekonomiści Credit Agricole. W ich ocenie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe o 25 punktów w listopadzie, a następnie pozostawi je na niezmienionym poziomie do końca 2024 roku.

Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ Narodowego Banku Polskiego, podczas wrześniowego posiedzenia zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych w październiku. W efekcie stopa referencyjna spadła do 5,75 proc.

Stopy procentowe w Polsce

Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano w dniach 7-8 listopada. Ekonomiści Credit Agricole oczekują, że podczas listopadowego posiedzenia stopy procentowe NBP pójdą w dół o 25 punktów bazowych.

"Uwzględniając niskie prawdopodobieństwo osiągnięcia celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, luźną politykę fiskalną oraz wysoką niepewność w zakresie krótkookresowych perspektyw inflacji prognozujemy, że w obecnym cyklu łagodzenia RPP obniży stopy procentowe jeszcze tylko raz - o 25 pb w listopadzie br." - czytamy w "Tygodniku ekonomicznym" przygotowanym przez Credit Agricole.

Następnie - zgodnie z prognozami ekonomistów tego banku - Rada przejdzie w tryb wait-and-see (czekaj i patrz - red.) "i będzie monitorowała sytuację, utrzymując niezmieniony poziom stóp procentowych do końca 2024 r. (stopa referencyjna równa 5,50 proc.)". "Uważamy, że wraz z obniżającą się inflacją przestrzeń do kolejnych obniżek stóp pojawi się na początku 2025 r." - napisano w raporcie.

Rada Polityki Pieniężnej a wyniki wyborów

Zdaniem ekonomistów Credit Agricole w przypadku przejęcia władzy przez obecną opozycję funkcja reakcji Rady Polityki Pieniężnej ulegnie zmianie w kierunku relatywnego zwiększenia znaczenia stabilizacji inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

"Łagodzenie polityki pieniężnej we wrześniu i październiku w warunkach przewidywanego w lipcowej projekcji NBP przestrzelenia celu inflacyjnego w horyzoncie projekcji było spójne z naszą oceną, zgodnie z którą średniookresowe perspektywy inflacji miały w ostatnich miesiącach dla większości członków RPP znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej było niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach" - napisano w raporcie.

"Liczne wypowiedzi prezesa NBP w ostatnich miesiącach wskazywały, że był on gotów realizować politykę pieniężną w taki sposób, aby wspierała ona politykę gospodarczą rządu poprzez obniżenie stóp proc. nawet w warunkach podwyższonej inflacji i jej bardzo odległego powrotu do celu. Oczekujemy, że po przejęciu władzy przez opozycję funkcja reakcji Rady ulegnie zmianie w kierunku relatywnego zwiększenia znaczenia stabilizacji inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Tym samym przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych uległa znaczącemu zawężeniu" - dodano.

Inflacja może przyspieszyć

Ekonomiści Credit Agricole wskazali, że kształtowanie się inflacji w krótkim okresie obarczone jest dużą niepewnością.

"Zgodnie z obecnym stanem prawnym z początkiem 2024 r. przywrócona zostanie standardowa stawka VAT na żywność oraz wygaszone zostaną działania osłonowe w zakresie kształtowania się cen nośników energii (prądu, gazu, ciepła systemowego). W przypadku materializacji zarysowanego przez nas scenariusza tworzenia nowego rządu (tj. przejęcie władzy dopiero w drugiej połowie grudnia), nowa Rada Ministrów będzie miała nikłą możliwość uchwalenia nowych aktów prawnych przed końcem br. Tym samym z początkiem nowego roku dostrzegamy znaczące ryzyko silnego wzrostu inflacji w związku z wygaśnięciem dotychczasowych działań osłonowych" - napisano w raporcie.

"Nie możemy jednak wykluczyć, że okres obowiązywania działań osłonowych zostanie wydłużony jeszcze przez dotychczasowy rząd. Ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania wspomnianych działań osłonowych na cały 2024 r. wiązałoby się z istotnym obciążeniem dla budżetu (ok. 45 mld zł, 1,2 proc. PKB). Takie działanie powiększyłoby już i tak znaczący deficyt sektora finansów publicznych, który dodatkowo wzrośnie z powodu realizacji obietnic wyborczych" - dodano.

Autorzy raportu zaznaczyli, że wzrost inflacji w następstwie wygaśnięcia działań osłonowych to szok podażowy, na który RPP nie powinna reagować.

"Niemniej jednak taki skokowy i istotny wzrost inflacji w warunkach ożywienia gospodarczego i ciasnego rynku pracy może zostać zinterpretowany przez Radę jako czynnik oddziałujący w kierunku odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych oraz zwiększenia ryzyka wystąpienia tzw. efektów drugiej rundy (wtórny wzrost inflacji w reakcji na zwiększenie presji płacowej). W takim przypadku Rada może uznać, że potrzebne jest odejście od łagodnego nastawienia w polityce pieniężnej" - oceniono.

"Istotne ryzyko w górę dla wysokości deficytu"

Ekonomiści Credit Agricole zwrócili uwagę, że czynnikiem ograniczającym przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej będzie też luźna polityka fiskalna.

"Projekt ustawy budżetowej przewidywał znaczący deficyt budżetowy wynoszący 4,5 proc. PKB. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli demokratycznej opozycji sygnalizują wysoką determinację w zakresie szybkiej realizacji niektórych obietnic wyborczych, m.in. zwiększenia skali podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (wzrost wydatków z budżetu o ok. 5,6 mld zł, 0,1 proc. PKB) i podniesienia kwoty wolnej od podatku (spadek dochodów budżetowych o ok. 45 mld zł, 1,2 proc. PKB). Determinacja ta wynika po części ze zbliżających się wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku" - napisano w raporcie.

"Realizacji obietnic wyborczych będą prawdopodobnie towarzyszyły jednoczesne działania polegające na dążeniu do zmniejszenia innych wydatków budżetowych. Niemniej jednak dostrzegamy istotne ryzyko w górę dla wysokości deficytu założonego w obecnym projekcie budżetu na 2024 r. W takich warunkach RPP może opowiedzieć się za policy-mix zakładającym luźną politykę fiskalną i umiarkowanie restrykcyjną politykę pieniężną" - dodano. 

Autorka/Autor:mb/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Zakończono spotkania konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów chce w drugiej połowie marca przedstawić projekt nowych przepisów w tej sprawie - podaje "Rzeczpospolita". Poprzedni rząd zakładał, że obowiązek e-faktur zacznie obowiązywać od połowy 2024 roku, jednak wszystko wskazuje, że opóźnienie będzie co najmniej półroczne.

Rewolucja dla przedsiębiorców. Ogromne zainteresowanie

Rewolucja dla przedsiębiorców. Ogromne zainteresowanie

Źródło:
"Rzeczpospolita", PAP

Zastosowanie w polskiej gospodarce rozwiązań sztucznej inteligencji może przynieść korzyści odpowiadające pracy 4,9 miliona osób, generując dodatkową wartość produkcyjną na poziomie dziewięćdziesiąt miliardów dolarów rocznie - wskazano w raporcie przygotowanym przez EY i Liberty Global.

Dodatkowe miliony "rąk do pracy" w Polsce. "Niektóre zawody staną się mniej potrzebne"

Dodatkowe miliony "rąk do pracy" w Polsce. "Niektóre zawody staną się mniej potrzebne"

Źródło:
PAP

Naszym scenariuszem bazowym jest, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe bez zmian - powiedział ekonomista banku ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dodał, że uwaga analityków będzie się koncentrować nie tyle na decyzji RPP, co na najnowszej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego.

Co dalej ze stopami procentowymi? Ekonomista o "dużym elemencie niepewności"

Co dalej ze stopami procentowymi? Ekonomista o "dużym elemencie niepewności"

Źródło:
PAP

Zarządcy plaż alarmują, że nie są w stanie znaleźć chętnych do pracy. Jak podał dziennik "La Repubblica", przed zbliżającym się sezonem letnim na włoskich plażach brakuje czterech tysięcy ratowników. Młodzieży nie interesuje już ta praca - przyznają przedstawiciele nadmorskiej branży turystycznej.

Pensja to 1,5 tysiąca euro miesięcznie. "Sytuacja z rekrutacją jest krytyczna"

Pensja to 1,5 tysiąca euro miesięcznie. "Sytuacja z rekrutacją jest krytyczna"

Źródło:
PAP

Cena bitcoina na początku wtorkowych notowań niemal doszła do rekordowego poziomu z listopada 2021 roku - 69 tysięcy dolarów. Tuż po godzinie 8.00 za kryptowalutę trzeba było płacić niecałe dwa tysiące dolarów mniej.

Bitcoin o włos od rekordu

Bitcoin o włos od rekordu

Źródło:
CNN, tvn24.pl

W najbliższych dniach lub tygodniach poznamy stanowisko nie tylko Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, ale również rządu w sprawie składki zdrowotnej - przekazał szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Dodał, że na ten temat toczą się rozmowy między resortami.

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

Źródło:
PAP

Odblokowanie 137 miliardów euro (600 miliardów złotych) z funduszy unijnych pozytywnie wpłynie na profil kredytowy (rating) Polski - uważa agencja Moody's. Jak dodano, środki będą miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.

Wielka agencja ratingowa o odblokowaniu gigantycznych pieniędzy dla Polski

Wielka agencja ratingowa o odblokowaniu gigantycznych pieniędzy dla Polski

Źródło:
PAP

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz zaapelował do polskich rolników o zaprzestanie - w jego ocenie - bezpodstawnego i szkodliwego blokowania granicy z Ukrainą. Blokada osłabia zarówno Ukrainę, jak i Polskę, a wzbogaca Rosję - podkreślił.

Ukraiński ambasador apeluje do polskich rolników

Ukraiński ambasador apeluje do polskich rolników

Źródło:
PAP

Trwający sześć tygodni audyt w Boeingu pozwolił zidentyfikować "wiele problemów" w kontroli jakości produkcji samolotów - podał portal CNN, powołując się na komunikat Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

"Wiele problemów" w Boeingu. Wyniki audytu

"Wiele problemów" w Boeingu. Wyniki audytu

Źródło:
CNN

Kilka podmorskich kabli w rejonie Morza Czerwonego zostało uszkodzonych - poinformowała firma HGC Global Communications. 90 procent danych wymienianych między Europą i Azją przekazywanych jest kablami leżącymi na dnie Morza Czerwonego.

"Niewidzialna siła napędzająca internet". Kable na dnie morza uszkodzone

"Niewidzialna siła napędzająca internet". Kable na dnie morza uszkodzone

Źródło:
PAP, CNN

Włączenie do systemu opakowań po mleku, liczba operatorów, kwestia VAT i luki w przepisach, które mogą prowadzić do nadużyć i oszustw - takie zastrzeżenia do ustawy kaucyjnej zgłaszają przedstawiciele branży napojowej i handlu detalicznego. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 rok.

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) nałożyła karę ponad 1,8 miliarda euro na Apple. Amerykański koncern miał uniemożliwiać Spotify i innym muzycznym serwisom informowanie użytkowników o tańszych możliwościach płatności poza aplikacją App Store.

Ogromna kara nałożona na Apple

Ogromna kara nałożona na Apple

Źródło:
PAP, Reuters

W obszarze usług wspólnych dla biznesu w Polsce pracuje ponad 435 tysięcy osób – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu firmy Grafton Recruitment. W 2023 roku wzrost zatrudnienia w sektorze wyniósł 8 procent.

W sektorze zatrudnionych jest ponad 400 tysięcy osób. "Polską interesują się nowi inwestorzy"

W sektorze zatrudnionych jest ponad 400 tysięcy osób. "Polską interesują się nowi inwestorzy"

Źródło:
PAP

Liczba ogłoszeń wynajmu mieszkań rośnie. W styczniu 2024 roku w 17 analizowanych miastach odnotowano 68 tysięcy takich ofert. To dane, które mogą być niepokojące dla właścicieli mieszkań na wynajem. Niewiele osób dostrzega nadchodzące zagrożenia - podkreślono w raporcie Expandera i Rentier.io. Chodzi o możliwy brak warunków do powtórzenia zysków z najmu, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

Źródło:
tvn24.pl

Premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów, które zostały utworzone za czasów rządów PiS - powiedział podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Jan Grabiec. Chodzi o Instytut Pokolenia i Instytut De Republica.

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Źródło:
tvn24.pl

Premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu z propozycją uchwały niższej izby parlamentu, wzywającej Komisję Europejską do nałożenia unijnych sankcji na rosyjskie i białoruskie produkty rolne. Zapowiedział też, że wystąpi w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą, dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu.

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. "Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu"

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. "Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu"

Źródło:
PAP

Scenariusz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 procent na 2030 rok jest dla Polski trudny. Można się domyślać, że cele również na 2040 rok będą dla Polski nieosiągalne - powiedziała w poniedziałek w Brukseli ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

"Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

"Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

Źródło:
PAP

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) to wydarzenie tygodnia na krajowym rynku finansowym. Decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie podjęta po zapoznaniu się przez RPP z najnowszą projekcją inflacji. Kredytobiorcy czekają też na decyzję rządu w sprawie wakacji kredytowych. W tym tygodniu mogą się też rozstrzygnąć dalsze losy zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

Gorący tydzień w gospodarce. "Posiedzenie będzie niezwykle ważne"

Gorący tydzień w gospodarce. "Posiedzenie będzie niezwykle ważne"

Źródło:
PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zadeklarował w poniedziałek, że polski rząd będzie przekonywał władze Niemiec do zniesienia kontroli na granicy. Szef polskiego MSWiA ma rozmawiać w tej sprawie ze swoją niemiecką odpowiedniczką.

Co dalej z kontrolami na granicy z Niemcami? Jest deklaracja ministra

Co dalej z kontrolami na granicy z Niemcami? Jest deklaracja ministra

Źródło:
PAP

Związek zawodowy Verdi w poniedziałek wezwał personel naziemny linii lotniczych Lufthansa do kolejnego już strajku ostrzegawczego, który tym razem ma się odbyć w czwartek i piątek. Pasażerowie muszą być przygotowani na ograniczenia i odwołania lotów.

Zapowiedź kolejnego strajku pracowników giganta

Zapowiedź kolejnego strajku pracowników giganta

Źródło:
PAP

Główny Urząd Statystyczny w czwartym kwartale 2024 roku planuje udostępnić kalkulator inflacji indywidualnej. Jak wskazano, dzięki temu narzędziu będzie można oszacować stopę inflacji dotykającą własnego gospodarstwa domowego.

Nowe narzędzie od GUS. "Każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji"

Nowe narzędzie od GUS. "Każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji"

Źródło:
PAP

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod BNP Paribas Bank Polska. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości SMS z fałszywą informacją o rzekomej konieczności zweryfikowania swojej tożsamości.

Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Skutki mogą być "bardzo przykre"

Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Skutki mogą być "bardzo przykre"

Źródło:
tvn24.pl

Organizacje pozarządowe apelują do ministerstw o wprowadzenie zakazu używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych - informuje w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Choć wydaje się, że ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach mógłby spotkać się z dużym oporem ze strony uczniów, dla ich rówieśników za granicą to codzienność - zauważa gazeta.

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach? List otwarty

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach? List otwarty

Źródło:
"Rzeczpospolita"

Usługi kosmetyczne od 1 kwietnia 2024 roku mają być objęte niższym podatkiem VAT. Opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ministerstwo Finansów podało, o ile mogą się zmniejszyć wpływy do budżetu państwa z tego tytułu.

Obniżka podatków dla jednej branży. Podano koszt

Obniżka podatków dla jednej branży. Podano koszt

Źródło:
tvn24.pl

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała o unieważnieniu przetargu na audyt dotyczący zatrudnienia i wynagrodzeń. Spółka tłumaczy to "troską o najwyższe standardy etyczne" oraz "identyfikacją sytuacji mającej znamiona konfliktu interesów". Postępowanie ma zostać powtórzone.

CPK unieważniła kolejny przetarg na audyt. "W trosce o najwyższe standardy etyczne"

CPK unieważniła kolejny przetarg na audyt. "W trosce o najwyższe standardy etyczne"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

W sobotę o północy zakończyły się tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. Taką decyzję podjął wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Resort przekazał, że była ona spowodowana "ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej".

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Kraje grupy OPEC+ zgodziły się przedłużyć redukcję wydobycia ropy w drugim kwartale roku. Ceny surowca lekko spadają w poniedziałek. 

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Źródło:
PAP