Rosyjski budżet przetrzebiony przez ropę. Jest decyzja

Pieniądze

ShutterstockPrognozowany wzrost rosyjskiego PKB to 0,6 proc. w 2017 roku

Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, uchwaliła w piątek budżet na 2017 rok i okres budżetowy 2018-19. Dokument przewiduje stopniowe obniżanie deficytu budżetowego z 3,2 proc. PKB w przyszłym roku do 2,2 proc. w 2018 i 1,2 proc. w 2019 roku.

Dochody budżetu w 2017 roku powinny wynieść około 13,5 bln rubli (213 mld dolarów), a wydatki - ponad 16,2 bln rubli (256 mld dolarów). W latach 2018-19 zakładany jest wzrost dochodów i spadek wydatków. Na pokrycie deficytu budżetowego w 2017 roku planowane jest wykorzystanie 1,15 bln rubli (18,2 mld dolarów) z Funduszu Rezerwowego oraz 659,6 mld rubli (10,4 mld dolarów) z Funduszu Dobrobytu Narodowego (FNB). Prognozowany wzrost PKB to 0,6 proc. w 2017 roku, 1,7 proc. w roku 2018 i 2,1 proc. w 2019 roku.

Deficyt budżetowy

Komentując budżet gazeta "RBK" ocenia w piątek, że jest on "historyczny przynajmniej na papierze", ponieważ państwo po raz pierwszy od początku rządów prezydenta Władimira Putina zmniejsza wydatki w ujęciu nominalnym. Realnie wydatki te spadają od 2014 roku - pisze "RBK". Gazeta podaje, że w porównaniu z rokiem 2014 pod koniec roku bieżącego budżet Rosji otrzyma o 2,6 bln rubli (41 mld dolarów) mniej dochodów ze sprzedaży ropy i gazu, a udział tych dochodów zmniejszy się do 36 proc. ogólnych dochodów. Jednocześnie wydatki w 2016 roku wzrosły do najwyższego poziomu, a deficyt budżetowy będzie największy od sześciu lat (3,7 proc. PKB na koniec roku), co - zdaniem "RBK" skłoniło władze do cięcia wydatków. Jak zauważa "RBK", w budżecie największa część wydatków przypada na politykę społeczną - do 2019 roku wydatki na nią stanowić będą prawie 30 proc. całego budżetu. W latach 2017-19 wydatki na obronę mają spadać i nie będą wyższe niż 16,7 proc. wydatków (obecnie - 22,8 proc.). Warunkiem jest jednak - jak zastrzega gazeta - że wojskowi nie przeforsują zwiększenia tych wydatków ponad planowany poziom. Przy czym, 11 proc. wydatków będą stanowić w latach 2017-19 wydatki na bezpieczeństwo narodowe.

Ceny ropy

Rządowy projekt budżetu wpłynął do Dumy pod koniec października. W drugim czytaniu, które odbyło się 7 grudnia, główną poprawką było dwukrotnie zwiększenie, do ok. 200 mld rubli (3,2 mld dolarów) kredytów dla regionów Rosji w latach 2017-18. W przyjętym w piątek dokumencie założono średnioroczną cenę ropy na poziomie 40 dolarów za baryłkę. Kurs dolara w 2017 roku powinien wynosić 67,5 rubla (obecnie - 63,3 rubla), a w 2019 roku - 71,1 rubla.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock