Dodatkowa składka na emerytury. Rząd szykuje Pracownicze Plany Kapitałowe

Pieniądze

Krzysztoszek o wcześniejszych emeryturach kobietTVN24 BiS
wideo 2/3

Rządowy pomysł utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) ma być sposobem na wyższe emerytury w przyszłości. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minimalna wysokość składek na PPK ma wynieść 2 proc. po stronie pracodawców i 1,5 proc. po stronie zatrudnionych.

Projekt dotyczący utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych znalazł się we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za jego opracowanie odpowiedzialne będzie Ministerstwo Finansów.

"Projektowane rozwiązania polegają na stworzeniu ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych" - wyjaśniono w zapowiedzi dotyczącej projektu.

Powszechne PPK, zachęty ze strony państwa

Wskazano, że projekt przewiduje m.in.: utworzenie przez wszystkich zatrudniających dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, powszechnych PPK. Pracodawcy zostaną zobowiązani "do zawierania w imieniu i na rzecz osób przez niezatrudnionych umów o prowadzenie PPK, których przedmiotem jest gromadzenie środków w ramach PPK".

Projekt określi zasady "współfinansowania PPK ze strony państwa, w postaci zachęt fiskalnych, tj. dopłat do programu oraz zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy". Osoby zatrudnione będą miały możliwość zawieszenia oszczędzania w PPK.

Przewidziano "ustanowienie minimalnej wysokości składek do PPK, które będą finansowane przez podmiot zatrudniający i oszczędzającego w PPK w wysokości 2 proc. po stronie osoby zatrudnionej oraz 1,5 proc. po stronie zatrudniającego" oraz "wprowadzenie limitu opłat za zarządzanie dla instytucji finansowych na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto".

Na emeryturę lub mieszkanie

Możliwe ma być jednorazowe wykorzystanie środków zgromadzonych w PPK na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego z obowiązkiem ich zwrotu.

Założono także "umożliwienie wykorzystania części (do 25 proc.) środków zgromadzonych w PPK w związku z trwałą niezdolnością do pracy lub poważnym zachorowaniem, bez obowiązku zwrotu wykorzystanych w tym celu środków".

Projekt ma ponadto uregulować zasady wypłaty środków zgromadzonych w PPK po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

Projekt bez daty

W informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia projektowanych rozwiązań napisano, że projekt ten realizuje założenia przedstawione w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie utworzenia dobrowolnych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Wśród problemów, które ma rozwiązać wymieniono np. niską stopę oszczędności i lukę w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej a okresem emerytalnym, a także niską stopę inwestycji.

Wskazano także na niski poziom rozwoju lokalnego rynku kapitałowego przy jednoczesnej dużej skali importu inwestycji bezpośrednich i portfelowych z zagranicy oraz lukę w poziomie dochodów.

Nie podano przewidywanej daty wejścia projektu w życie.

Autor: dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: