Jesteś małym przedsiębiorcą? Sprawdź, jak duża pomoc ci przysługuje

Pieniądze

Pakiet dla przedsiębiorców - miliard złotych na wsparcie inwestorówtvn24
wideo 2/5

Pomoc de minimis ma niebagatelne znaczenie dla małych i średnich firm. To podstawowy rodzaj pomocy publicznej, przy czym nie trzeba spełnić wielu skomplikowanych warunków. Jest jednak kilka istotnych zasad przyznawania pomocy de minimis, które wyjaśniamy poniżej.

Pomoc de minimis - co to jest?

Pomoc de minimis to najprościej rzecz ujmując wsparcie publiczne. Nie musi być zgłaszany do Komisji Europejskiej. Jest w wielu programach, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. Chodzi o to, że wsparcie o niskiej wartości dla państwa nie wpłynie na konkurencję na rynku.

Zasada ta wzięta jest z prawa rzymskiego - po łacinie norma brzmi de minimis non curat lex, czyli prawo nie troszczy się o drobiazgi.

Formy pomocy de minimis:

dofinansowania szkoleń,, dotacje na inwestycje,, umorzenia podatkowe,, umorzenia odsetek ZUS,, jednorazowa amortyzacja środka trwałego,, gwarancje kredytowe.,

Pomoc de minimis - limity

Jeden przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może w ciągu trzech lat otrzymać od państwa wsparcie w wysokości maksymalnie 200 tys. euro brutto (ok. 840-850 tys. zł). Jednak firmy z sektora transportu drogowego towarów mają niższy limit, który wynosi 100 tys. euro (ok. 425 tys. zł). Nie dotyczy to tzw. usług zintegrowanych, w których transport drogowy to tylko jeden z elementów, jak np. w przypadku poczty czy kurierów.

Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat limit zostanie przekroczony, firma będzie musiała oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami. Nie będzie też mogła skorzystać z innych form wsparcia.

Okres trzech lat jest ruchomy, czyli przy każdym kolejnym udzieleniu pomocy de minimis konieczne jest ustalenie nowej łącznej kwoty z trzech ostatnich lat podatkowych.

Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kto nie może skorzystać z pomocy de minimis?

Z pomocy de minimis nie mogą skorzystać następujące grupy podatników:

firmy z sektora rybołówstwa i akwakultury,, przedsiębiorstwa produkujące podstawowe produkty rolne,, niektóre firmy z sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,, firmy kupujące pojazdy transportu drogowego, zarabiające na drogowym transporcie towarowym.,

Z pomocy de minimis wykluczone są też:

podmioty gospodarcze w trudnej sytuacji,, firmy prowadzące działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,, działalność z uwarunkowanym pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych nad tymi sprowadzanymi z zagranicy.,

W 2018 roku wartość udzielonej pomocy de minimis przez polskie państwo wyniosła w sumie prawie 1,4 mln euro, czyli niecałe 5,9 mln zł. Rok wcześniej było to nieco więcej - ok. 1,6 mln euro, czyli ok. 6,7 mln zł.

Wszystkie informacje dotyczące pomocy de minimis znajdują się w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r., które weszło w życie 1 stycznia 2014 r.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock