TVN24 Biznes | Pieniądze

Wynagrodzenie i zasiłek za czas kwarantanny. Wszystko, co trzeba wiedzieć

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Niedzielski: jeżeli ktoś ma dodatni wynik, wtedy domownicy z automatu mają kwarantannę
Niedzielski: jeżeli ktoś ma dodatni wynik, wtedy domownicy z automatu mają kwarantannę TVN24
wideo 2/6
TVN24Niedzielski: jeżeli ktoś ma dodatni wynik, wtedy domownicy z automatu mają kwarantannę

Osoby skierowane na kwarantannę mają prawo do świadczeń - wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego. Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Jakie informacje należy podać? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

ZUS przypomina, że osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego.

Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych - czytamy w komunikacie ZUS.

Kwarantanna lub izolacja - czy trzeba przekazywać dokumenty pracodawcy lub do ZUS?

Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

"ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony" - informuje ZUS.

Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja trwała od 22 października albo zacznie się po tym dniu.

Są one udostępniane na portalu PUE ZUS odpowiednio w panelu Płatnika oraz w panelu Ubezpieczonego, w nowej zakładce "Kwarantanna, izolacja domowa".

"Zakładka będzie widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek, którzy zatrudniają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło. Płatnik składek będzie miał dostęp do listy takich zdarzeń u swoich pracowników. Prezentowane na liście dane będzie mógł filtrować i zapisać w postaci pliku xls, csv, pdf, txt, xml" - czytamy w komunikacie ZUS.

Świadczenie chorobowe wypłacane przez ZUS

"Aby otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS, trzeba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy bezpośrednio do Zakładu lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wniosek można wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS" - pisze ZUS.

"ZUS - po otrzymaniu wniosku - zweryfikuje informację o kwarantannie lub izolacji domowej w oparciu o odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP)" - wyjaśnia Zakład.

Świadczenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę

"Do wypłaty świadczenia wystarczy informacja o kwarantannie lub izolacji, która będzie znajdować się w panelu Płatnika w zakładce Kwarantanna, izolacja domowa" - podkreśla ZUS.

"Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS, nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych" - informuje ZUS.

Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek, po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i które ubiegają się o wypłatę świadczeń chorobowych, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu do ZUS lub do swojego pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

"Powinny jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo" - podkreśla ZUS.

Kwarantanna domownika. Jakie oświadczenie trzeba złożyć?

Od 3 listopada osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddania się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Niedzielski: jeżeli ktoś ma dodatni wynik, wtedy domownicy z automatu mają kwarantannę
Niedzielski: jeżeli ktoś ma dodatni wynik, wtedy domownicy z automatu mają kwarantannę TVN24

Oświadczenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko ubezpieczonego,

- numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,

- informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,

- dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,

- podpis ubezpieczonego.

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

"Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a" - informuje ZUS.

"Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia" - tłumaczy ZUS.

Zasiłek opiekuńczy. Co powinno zawierać oświadczenie?

Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

-dzieckiem do lat 14,

- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,

- innym członkiem rodziny.

Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
Mateusz Morawiecki o dodatkowym zasiłku opiekuńczymTVN24

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

"Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych" - przypomina ZUS.

Oświadczenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko ubezpieczonego,

- numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,

- dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,

- dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia, podpis ubezpieczonego.

"Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu" - podkreśla ZUS.

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości