Branża finansowa pod większą kontrolą UOKiK-u. By walczyć z nieuczciwą sprzedażą


Nowe przepisy dadzą UOKiK nowatorskie narzędzia do zwalczania nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych - to kluczowe, bo na obecnym etapie rozwoju rynku taka nieuczciwość stała się niemal normą - powiedział prezes UOKiK Adam Jasser. Nowelę ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przyjął już Sejm, obecnie prace trwają w Senacie.

Nowelę ustawy przygotował Urząd we współpracy z resortami finansów i sprawiedliwości. Dotyczy on m.in. tzw. klauzul niedozwolonych w umowach, czyli zapisów, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumenta oraz nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem. Nowa ustawa wprowadza też m.in. zakaz oferowania usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom klientów.

Skargi przedsiębiorców

Przedsiębiorcy skarżą się jednak, że w tym roku weszła już w życie jedna nowela przepisów dotyczących Urzędu.

- Kolejne zmiany są konieczne, bo jesteśmy na takim etapie rozwoju rynku, że nieuczciwa sprzedaż staje się niemal normą. A to nie tylko uderza w konsumentów, ale także zakłóca funkcjonowanie konkurencji na rynku - tłumaczył prezes UOKiK.

- Ten trend trzeba zatrzymać i przywrócić uczciwą konkurencję, inaczej mechanizm wolnorynkowy przestaje działać - dodał. Jasser podkreślił, że "to nie są działania przeciwko przedsiębiorcom, tylko przeciwnie, na rzecz przedsiębiorców".

Jakie zmiany?

Na mocy nowej ustawy UOKiK zyska kilka nowych narzędzi. - Moim zdaniem kluczowe jest właśnie zdefiniowanie nieuczciwej sprzedaży na rynku finansowym jako oferowania produktów niedostosowanych do potrzeb klienta. To pionierskie rozwiązanie i nie jest wykluczone, że wytyczamy ścieżkę, którą inne kraje UE też będą chciały z czasem pójść - podkreślił Adam Jasser.

Jego zdaniem, "bardzo istotnym elementem jest także nowa procedura usuwania klauzul niedozwolonych z obrotu prawnego, bo to był problem, który znacznie nasilił się w ostatnich latach".

- A oprócz tego także wydłużony okres przedawnienia i możliwość korzystania, za zgodą sądu, z możliwości stosowania procedury "tajemniczego klienta", czyli pozyskiwania dowodów na nieuczciwą sprzedaż przez urzędnika UOKiK, występującego jak zwykły klient - dodał.

Oprócz ustawy przygotowanej przez Urząd, która horyzontalnie reguluje te kwestie, są one także ujęte sektorowo w nowych ustawach, czy to dotyczących rynku pożyczek pozabankowych w ustawie antylichwiarskiej czy produktów ubezpieczeniowych.

- To wszystko zmierza ku temu, by właśnie była większa przejrzystość, większa uczciwość sprzedaży, a zatem żeby przedsiębiorstwa działające na tych rynkach mogły ze sobą uczciwie konkurować - stwierdził prezes UOKiK-u.

Nie byłoby problemu frankowiczów?

Jasser zapytany, czy gdyby UOKiK wcześniej dostał te narzędzia do ręki, to powstrzymałby oferowanie frankowych kredytów hipotecznych, odpowiedział, że "to możliwe, że niektóre przypadki oferowania kredytu we franku szwajcarskim, kiedy ryzyko walutowe było np. lekceważone, a informacja o nim niepełna, łatwiej byłoby dziś zdefiniować jako nieuczciwą sprzedaż".

- Warto jednak podkreślić, że co do zasady UOKiK nie jest właściwym organem, żeby definiować, jakie produkty powinny być na rynku. Naszą rolą jest bardziej upewniać się, że sprzedaż tych produktów odbywa się w sposób uczciwy, przejrzysty i nienaruszone są przy tym prawa konsumentów. Chodzi przede wszystkim o to, by dostarczyć pełną informację oraz prawidłowo ocenić całościową sytuację klienta - zwracał uwagę.

"Nie da się wyeliminować ryzyka"

Z drugiej strony stwierdził jednak, że nie da się skonstruować produktu finansowego, który nie zawiera żadnego ryzyka.

- Z obrotu gospodarczego nie da się wyeliminować ryzyka. To nie jest też tak, że przedtem mieliśmy wolny rynek i wybór, a teraz chcemy iść w stronę reglamentacji i państwo będzie definiowało, co można, a co nie można. Kluczem jest niewprowadzanie klientów w błąd - powiedział Jasser.

Jego zdaniem, "można zatem oferować ryzykowny produkt inwestycyjny powiązany z indeksami, tylko trzeba poinformować o ryzyku, upewnić się, że klient je rozumie, że można zarobić 100 proc. ale można i stracić 100 proc."

- Przy kredycie hipotecznym oznacza to całościowe przeanalizowanie sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy. Sprzedawca kredytu hipotecznego nie powinien maksymalizować zdolności kredytowej klienta. Potrzebna jest odmienna filozofia sprzedaży oparta na zasadzie, że dobro klienta jest najważniejsze - podkreślił prezes UOKiK-u w rozmowie z PAP.

Pozytywne przykłady

Jasser powiedział, że nowe przepisy dają Urzędowi narzędzia, wspierające działania samoregulacyjne branży finansowej ale także innych sektorów.

- Takie działania samoregulacyjne na rynku są, ale do tej pory po stronie publiczne miały niedostateczne wsparcie. Teraz urząd będzie mógł wskazywać w decyzjach na najlepsze praktyki jako standard, który powinien być egzekwowany - stwierdził.

Prezes UOKiK-u zwrócił uwagę, że są już pozytywne przykłady na skuteczność nowych przepisów.

- Np. nasza akcja publikowania tabel z danymi pochodzącymi od banków na temat spreadów - czyli różnicy w kursach - i tych widełek kursowych, jakie stosowały wobec klientów, w naszej ocenie doprowadziła do znacznego zbliżenia tych stawek - powiedział.

- Zdajemy sobie sprawę, że to oczywiście nie rozwiązuje całego fundamentalnego problemu z udzielonymi kredytami, ale przynajmniej nie naraża konsumentów na dodatkowe koszty - dodał Jasser.

Autor: mb//gry / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości