Czy warto zakładać spółkę jawną?

Pieniądze

Pakiet dla przedsiębiorców - prosty PITtvn24
wideo 2/4

Spółka jawna jest popularną formą działalnością. Uważana jest też za jedną z najprostszych. Jakie są jej wady, jakie zalety? Jak ją założyć? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Spółka jawna - podstawowe informacje

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego założoną w celu prowadzenia przedsiębiorstwa. Mogą ją utworzyć osoby fizyczne, jak i prawne. Do założenia potrzeba co najmniej dwóch wspólników. Umowa spółki jawnej musi być w formie pisemnej. Na jakiekolwiek zmiany potrzebna jest zgoda wszystkich partnerów.

Od spółki cywilnej różni się tym, że to nie wspólnicy, a sama spółka jest przedsiębiorcą. Oznacza to, że spółka może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywaną.

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (po wniesieniu opłaty). Potrzebne jest zawarcie umowy spółki oraz wniosek o wpis do KRS wraz z wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP.

Wady spółki jawnej

Jedną z ważniejszych wad spółki jawnej jest to, że w pierwszej kolejności długi są ściągane z majątku spółki, a następnie z całego majątku osobistego wszystkich wspólników.

Niewątpliwym minusem jest też obowiązek sporządzania co roku sprawozdania finansowego i składania go do KRS-u - co wiąże się z kolejnymi opłatami.

Ponadto, nie jest łatwo wyjść ze spółki z uwagi na ograniczoną możliwość zbywania udziałów.

Do tego, każdy wspólnik będący osobą fizyczną jest płatnikiem składek ZUS.

Zalety spółki jawnej

Spółka jawna ma podmiotowość prawną, czyli może zaciągać kredyty, inne zobowiązania, zawierać umowy.

Zaletą jest też to, że do założenia i prowadzenia nie jest konieczne posiadanie minimalnego majątku.

Umowa spółki jawnej nie wymaga formy aktu notarialnego. W przypadku spółki cywilnej potrzebna jest forma pisemna, podczas gdy spółkę jawną można założyć przez internet.

Pod względem postanowień umowy spółki wspólnicy mają sporo swobody, dzięki czemu spółka jawna jest bardzo elastyczna. Nie ma też wymogu wniesienia określonych minimalnych wkładów do spółki.

Spółka jawna opodatkowana jest tylko na poziomie wspólników. Oznacza to, że dochód jest opodatkowany tylko raz, a płatnikami są tylko wspólnicy, którzy płacą podatek od osób fizycznych.

Dużym plusem jest też z pewnością brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości. Pełna księgowość spółek jawnych osób fizycznych jest konieczna tylko przy przekroczeniu limitu określanego w ustawie o rachunkowości (2 mln euro przychodu netto) oraz jeśli wspólnikami nie są tylko osoby fizyczne.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock