Visa Europe musi obniżyć prowizje

Najnowsze

visaeurope.comVisa Europe obniży prowizje za płatność kartą kredytową nawet o 60 proc.

Komisja Europejska zobowiązała Visa Europe do obniżenia - o około połowę - wysokość prowizji międzybankowych za płatności kartą kredytową. Stawka ta w przypadku transakcji między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma nie przekroczyć 0,3 proc. wartości transakcji.

Opłaty międzybankowe przy transakcjach kartą kredytową są uiszczane przez bank sprzedawcy na rzecz banku, który wydał kartę klientowi. Koszt ten przenoszony jest na sprzedawcę, a ten przenosi go na klienta. Visa Europe ustala takie opłaty w przypadku transakcji między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w przypadku transakcji krajowych na Węgrzech, Islandii, Malcie, Łotwie, w Belgii, Irlandii, Luksemburgu, Szwecji, Holandii i Irlandii.

Wcześniej Visa Europe sama zadeklarowała obniżenie prowizji na skutek zastrzeżeń KE w sprawie możliwego ograniczania konkurencji z lipca 2012 r. Obniżka prowizji transgranicznych w EOG ma wejść w życie od 1 stycznia 2015.

Dobra wiadomość dla klientów

"Komisja Europejska uczyniła prawnie wiążącymi zobowiązania zaoferowane przez Visa Europe do znaczącego obniżenia wielostronnych prowizji międzybankowych (MIF) dla płatności kartą kredytową do poziomu 0,3 proc. wartości transakcji" - napisała w środowym komunikacie Komisja. Dodała, że taki limit opłat oznacza redukcję MIF o 40 do 60 proc.

"Limit na prowizje międzybankowe dla kart kredytowych Visa Europe i zobowiązania zapewniające ponadgraniczną konkurencję są doskonałą wiadomością dla europejskich konsumentów, ponieważ opłaty uiszczane przez sprzedawców obciążają ich rachunek" - oświadczył komisarz UE ds. konkurencji Joaquin Almunia.

Visa Europe to organizacja zajmująca się technologiami płatniczymi; stanowi własność instytucji członkowskich – banków oraz innych firm świadczących usługi płatnicze z 36 krajów Europy – i jest przez nie zarządzana.

Autor: msz//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: visaeurope.com