Najnowsze

TVN więcej "n"

Najnowsze

tvnWięcej udziałów w "n" dla TVN

Grupa TVN zawarła porozumienie z Grupą ITI, na mocy którego zwiększy swój udział w platformie cyfrowej „n” z 25 proc. do 51 proc. Wartość transakcji to 46,2 mln euro.

- Zaskakująco szybki rozwój rynku platform cyfrowych w Polsce stwarza TVN duże możliwości. Zwiększenie naszych udziałów w platformie „n” do 51 proc. pozwala nam kontynuować strategię dywersyfikacji źródeł przychodów oraz inwestować w szybko rozwijające się rynki: płatnej telewizji i internetu. Obserwujemy coraz szybszą konwergencję w obszarze technologii i oferty programowej. Dzięki ogólnodostępnym kanałom TVN, silnym kanałom tematycznym i wiodącemu na polskim rynku portalowi Onet.pl, a teraz także dzięki pełnej integracji platformy „n” stworzyliśmy unikalny w skali europejskiej model biznesowy – powiedział Prezes TVN, Piotr Walter.

Warta tyle, ile zarobi

Zaskakująco szybki rozwój rynku platform cyfrowych w Polsce stwarza TVN duże możliwości. Zwiększenie naszych udziałów w platformie „n” do 51 proc. pozwala nam kontynuować strategię dywersyfikacji źródeł przychodów oraz inwestować w szybko rozwijające się rynki: płatnej telewizji i internetu. (...) Dzięki ogólnodostępnym kanałom TVN, silnym kanałom tematycznym i wiodącemu na polskim rynku portalowi Onet.pl, a teraz także dzięki pełnej integracji platformy „n” stworzyliśmy unikalny w skali europejskiej model biznesowy. walter o n

Umowa przewiduje możliwość jednorazowej korekty ceny zakupu pod warunkiem osiągnięcia przez platformę „n” określonych poziomów czterech kluczowych parametrów: EBITDA, liczby abonentów, średniego ARPU i przychodów. Korekta ceny zakupu, uzależniona od osiągnięcia odpowiedniego poziomu przychodów z opłat abonenckich i spełnienia pozostałych, warunków wyniesie maksymalnie 60 mln euro. TVN i ITI zapewnią spółce finansowanie proporcjonalnie do swoich udziałów.

Jak poinformowano TVN jeszcze przed zakończeniem tej transakcji zapewni platformie "n" finansowanie w wysokości 25,1 mln euro w formie pożyczki od akcjonariuszy.

Zdobywa"n"ie rynku

Rynek platform satelitarnych w Polsce rośnie w fenomenalnym tempie odnotowując ponad 1,3 mln nowych abonentów w 2008 roku. Platforma „n” zwiększała liczbę abonentów w tempie przewyższającym oczekiwania, osiągając już w 29 miesięcy po rozpoczęciu działalności 532 tys. abonentów post-paid i 157 tys. abonentów pre-paid oraz 13 proc. udziału w rynku.

W maju 2008 roku TVN nabył 25 proc. udziałów platformy „n” oraz opcję umożliwiającą zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie platformy do 51 proc. po trzech latach. Wartość tej transakcji wyniosła 95 milionów euro.

Źródło: TVN

Źródło zdjęcia głównego: tvn

Pozostałe wiadomości