Tantiemy także dla scenografa i tłumacza

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Nowe przepisy rozszerzają grono beneficjentów twórców rozrywki

Scenograf, choreograf, tłumacz, czy projektant kostiumów dostaną dodatkowe wynagrodzenie, jeśli film przy którym pracowali będzie wyświetlany w kinach, albo nadawany w telewizji lub sprzedawany na płytach czy kasetach. Dotąd przysługiwało im tylko jednorazowe honorarium.

Sejm niemal jednogłośnie przyjął zmianę Prawa Autorskiego, rozszerzając krąg współtwórców "utworu audiowizualnego", którzy są uprawnieni do otrzymywania tantiem za wyświetlania go w kinach, najmu jego kopii i ich publicznego odtwarzania, nadawania go w telewizji oraz reprodukowania do użytku osobistego osób fizycznych.

Dotąd prawo do tantiem przysługiwało jedynie głównemu reżyserowi, operatorowi, twórcy scenariusza oraz twórcom innych utworów literackich lub muzycznych, które zostały wykorzystane w filmie. Taki stan prawa w maju ub.r. zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Sejmowa nowelizacja jest dostosowaniem przepisów do tego wyroku.

Nie przeszła natomiast poprawka zgłoszona do rządowego projektu nowelizacji prawa autorskiego przez Samoobronę. Jej posłowie chcieli, aby producent nie mógł bez zgody twórców utworu audiowizualnego, w tym w szczególności do filmu telewizyjnego i fabularnego, przerywać go reklamami.

Jak tłumaczył przed głosowaniem wiceminister kultury Jarosław Sellin, poprawki Samoobrony wykraczały nie tylko poza zakres proponowanej nowelizacji, ale także poza kwestie, które reguluje ustawa o prawie autorskim. Mówił także, że tego typu zakazów nie ma w żadnym z krajów Unii Europejskiej.

Źródło: PAP, APTN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24