Rząd przyjął założenia budżetu 2010

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESRząd przyjął założenia budżetu 2010

W przyszłym roku wzrost PKB wyniesie 0,5 proc., inflacja średnioroczna 1 proc., a stopa bezrobocia 13,8 proc. - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2010 rok.

CIR poinformowało również, iż przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. ma zmniejszyć się o 2,8 proc., a w całej gospodarce narodowej - o 2,2 proc.

"Budżet na 2010 r. będzie jednym z najtrudniejszych budżetów po 1989 r. Przyczyną są bardzo niekorzystne warunki zewnętrzne, które mają wpływ na sytuację naszej gospodarki. Zarówno gospodarka światowa, jak i gospodarki krajów strefy euro przeżywają najbardziej dotkliwy od kilku dziesięcioleci kryzys rynków finansowych" - napisano w komunikacie CIR.

Polska odporna...

Według rządu, polska gospodarka pozostanie w przyszłym roku, podobnie jak w tym, "stosunkowo odporna na globalne załamanie gospodarcze".

CIR podało, że w przyszłym roku PKB w cenach bieżących wyniesie 1 bilion 324 mld 600 mln zł. Z komunikatu wynika, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3 tys. 150 zł, a nominalny i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie odpowiednio 2,1 proc. oraz 1,1 proc. Z kolei nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będzie na poziomie 2,5 proc.

...ale zatrudnionych będzie mniej

Według CIR, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszy się o 2,8 proc., a w gospodarce narodowej o 2,2 proc.

"Głównym ryzykiem dla prognozy jest długość recesji w krajach strefy euro, które są głównym partnerem handlowym Polski. Przedłużająca się recesja może wpłynąć na dalsze ograniczenie wymiany handlowej i aktywności inwestycyjnej. Wielość ryzyk dla wzrostu gospodarczego w kolejnych okresach nie pozwalają na obecnym etapie określić bazowej ścieżki wzrostu gospodarczego" - napisano w komunikacie.

Płaca jak najbardziej minimalna

Według planów rządu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. wyniesie co najmniej 1317 zł, czyli o 41 zł więcej niż obecnie - co oznacza wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z tym rokiem.

Niewielki, bo zaledwie 3-procentowy wzrost spowodowany jest złą sytuacją na rynku pracy i niewielkim wzrostem cen. Podnoszeniu najniższego wynagrodzenia nie sprzyja także niższy niż zakładano wzrost gospodarczy.

W ostatnich dwóch latach podwyżki były znacznie większe: w 2008 roku wyniosła 190 złotych, a w 2009 - 150 zł.

Do 15 lipca czas na uzgodnienia wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej ma Komisja Trójstronna.

Konserwatywne podejście

Główny ekonomista Invest Banku Jakub BorowskiTVN CNBC BIZNES

Te założenia są bardzo konserwatywne, ale dzięki temu dobre - ocenił w TVN CNBC Biznes główny ekonomista Invest Banku Jakub Borowski.

Zdaniem ekonomisty pozwoli to w przyszłym roku uniknąć kolejnej nowelizacji budżetu. - To dobrze, bo polska gospodarka będzie miała szansę na relatywnie szybkie wyrastanie z deficytu budżetowego i deficytu sektora finansów publicznych, dlatego, że baza podatkowa i w związku z tym dochody będą rosły szybciej od oczekiwanych - stwierdził Borowski.

Jak dodał, dzięki temu i równie konserwatywnym założeniom dotyczącym wzrostu gospodarczego i inflacji będzie możliwe ostrożne oszacowanie wydatków państwa.

Podobną ocenę w rozmowie z PAP przedstawił główny ekonomista Business Centre Club prof. Stanisław Gomułka. - Założenia do projektu budżetu na 2010 rok wydają się być realistyczne, a nawet konserwatywne. Dobrze, że rząd przyjął takie ostrożne szacunki - podkreślił ekspert BCC.

Także on zwrócił uwagę, iż teraz łatwiej będzie przygotować oszczędniejszy plan wpływów i wydatków. - Ostrożne prognozy rządu pozwolą departamentom podatkowym Ministerstwa Finansów dokonać w miarę realistycznych szacunków wpływów podatkowych za 2010 rok - ocenił.

Prof. Gomułka podkreślił, że przedłożone przez rząd wskaźniki makroekonomiczne do przyszłorocznego budżetu są zgodne z przewidywaniami ekonomistów, a także Komisji Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES