Rząd chciał, ale nie zdążył

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Rząd zostawił swoim następcom sporo do zrobienia

Posłowie i ministrowie starali się w ostatnich tygodniach przeprowadzić przez Sejm najważniejsze ustawy. W kilku przypadkach to się udało. Jednak nie uchwalono wielu ustaw, które są istotne dla obywateli i przedsiębiorców - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Rada Ministrów przez okres dwóch lat przyjęła 380 projektów ustaw oraz 368 rozporządzeń. Ponadto rząd pozytywnie zaopiniował 611 projektów ustaw powstałych z inicjatywy poselskiej. Obecny Sejm w ciągu prawie dwóch lat funkcjonowania zdołał uchwalić 384 ustawy. W sumie odbyło się 48 posiedzeń, które trwały 145 dni. W tym czasie do Sejmu trafiło 700 projektów ustaw.

Co utknęło w Sejmie...

Przedsiębiorcy czekali na regulacje, które ułatwiłyby im prowadzenie działalności gospodarczej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którego założeniem miała być szybsza rejestracja firmy, mniej kontroli w przedsiębiorstwach czy zniesienie wielu pozwoleń. Przepisy te jednak nie trafiły nawet do pierwszego czytania w Sejmie.

Tymczasem Sejm wprowadził kolejne zezwolenie wynikające z przepisów ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, która zakłada, że na utworzenie sklepu o powierzchni przekraczającej 400 m kw. potrzebna jest zgoda wójta po zasięgnięciu opinii rady miasta.

Rząd chciał, aby Sejm przyjął specustawę budowlaną, która zakłada uproszczenie i przyspieszenie procedur tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Znosi ona m.in. obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domów, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 5 tys. m kw., a wysokość 12 metrów. Przyspieszyć miała też proces odrolnienia gruntów pod budowę. Jednak sejmowa komisja Infrastruktury zawiesiła prace nad tym projektem.

Wciąż nieuchwalone pozostają przepisy prawa farmaceutycznego, które zakładają dekoncentrację rynku farmaceutycznego - zakaz jednoczesnej sprzedaży hurtowej i detalicznej leków.

Nie doczekała się uchwalenia także oczekiwana ustawa o emeryturach pomostowych. Miała ona rozstrzygnąć sposób przechodzenia na wcześniejsze emerytury osób pracujących w tzw. szkodliwych warunkach. Zamiast tego rząd po raz kolejny wydłużył o rok obecne zasady przechodzenia na świadczenia. Projekt ustawy nie został nawet przyjęty przez rząd.

Do tej pory ani rząd, ani posłowie nie znaleźli też czasu, by zająć się ustawą, która będzie regulować sposób wypłaty emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. Od 2009 roku emerytury będą wypłacane nie tylko z ZUS, ale także z OFE. Rząd miał przesądzić o tym, kto i jakie świadczenia będzie wypłacać.

...a co się rządowi udało

Rząd zdołał przyjąć kilka ważnych dla państwa ustaw. Rada Ministrów w lipcu przyjęła ustawę o udziale Polski w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Konsekwencją tych rozwiązań jest to, że od 1 stycznia 2008 roku Polacy przekraczający granice w Unii Europejskiej nie będą kontrolowani.

Nie bez znaczenia jest też sprawa organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Aby stworzyć szansę wywiązania się z tego zadania, potrzebna była specustawa, która umożliwiłaby szybkie inwestycje związane z budową stadionów czy infrastruktury transportowej. Rząd szybko przygotował przepisy ustawy o przeprowadzeniu finałowego turnieju Euro 2012. Równie szybko zostały one uchwalone przez Sejm.

Ustawa zakłada, że zadania związane z organizacją Euro 2012 będą realizowane przez spółki państwowe i samorządowe. Będą one odpowiedzialne między innymi za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy czy też pozwoleń na budowę.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24