Produkować więcej chcą, ale inwestować nie bardzo

Najnowsze

TVN24Przedsiębiorcy raczej nie zamierzają zwiększać mocy produkcyjnych

Kłopotów ze spłata kredytów nie mają, produkcję chcą zwiększać, ale już o nowych inwestycjach raczej nie myślą - taki obraz polskich przedsiębiorstw wyłania się z badania przeprowadzonego przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.

Badanie objęło 859 firm i obrazuje koniunkturę w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ub.r. i prognozy na pierwszy kwartał 2010 roku.

W trzech ostatnich miesiącach 2009 r. przedsiębiorstwa nieznacznie zwiększyły swoją produkcję i spodziewają się jeszcze wyraźniejszej poprawy sprzedaży w tym kwartale. Rozpoczęcie nowych inwestycji planuje 37 proc. firm, czyli o 2 pkt procentowe więcej niż przed rokiem i o 20 punktów mniej niż dwa lata temu.

Wśród głównych barier dla prowadzenia działalności gospodarczej 20 proc. firm wskazuje na niski popyt na ich wyroby, 13 proc. - na niekorzystny kurs walutowy. Tylko 4,4 proc. badanych skarży się natomiast na trudności w otrzymaniu kredytu.

Z badania wynika, że 13,2 proc. firm będzie w tym kwartale zwalniać pracowników, podczas gdy nabór planuje przeprowadzić jedynie 6,9 proc. przedsiębiorstw.

Ok. 90 proc. badanych firm nie ma problemów ze spłacaniem bankowych kredytów - wynika z badania. Jednocześnie więcej przedsiębiorstw zamierza zmniejszać swoje zadłużenie niż zaciągać nowe zobowiązania.

Firmy zapytano też, czy wciąż odczuwają skutki międzynarodowego kryzysu finansowego. Odpowiedzi nie różniły się od tych sprzed trzech miesięcy. Wśród przedsiębiorstw, które deklarowały, że ucierpiały na skutek kryzysu, większość wciąż boryka się z problemami. Grupa firm, które przezwyciężyły trudności związane z kryzysem to obecnie 13 proc. - o 3 punkty procentowe więcej niż 3 miesiące wcześniej. Ok. 35 proc. firm poinformowało, że w ogóle nie zostały dotknięte kryzysem.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24