Polacy w euro-rozkroku

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Najwięcej przeciwników euro jest wśród osób starszych, emerytów i najniżej wykształconych

Eurosceptycyzm w Polsce wydaje się słabnąć. Przyjęcie euro ma w Polsce równą liczbę zwolenników co przeciwników - po 43 proc. - wynika z przedstawionych w czwartek badań Ipsos Observer na zlecenie resortu finansów. Główna obawa związana z wprowadzeniem wspólnej waluty to podwyżki cen.

Największymi zwolennikami wprowadzenia euro są przede wszystkim osoby w wieku 15-17 lat oraz właściciele firm. Przeciwni wspólnej walucie są osoby starsze niż 60 lat, emeryci oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym.

44 proc. badanych twierdzi, że wprowadzenie euro będzie korzystne dla gospodarki. Przeciwnego zdania jest 17 proc. ankietowanych. Ok. 40 proc. uważa, że euro powinno zostać wprowadzone w Polsce w najbliższych kilku latach. Podobna ilość sądzi, że powinna to być perspektywa kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat.

Plusy dodatnie i ujemne

Największe korzyści, jakich Polacy oczekują w następstwie wprowadzenia euro, to ułatwione podróżowanie i zakupy w innych państwach strefy euro, silniejsza i stabilniejsza waluta oraz lepsze warunki dla polskiego handlu zagranicznego.

Badani stosunkowo rzadko wysuwają obawy związane z utratą części tożsamości narodowej lub kontroli nad polityką gospodarczą w wyniku wprowadzenia euro. Mówiąc o wprowadzeniu wspólnej waluty, Polacy najczęściej obawiają się wzrostu cen, spowodowanych przez zaokrąglanie i podnoszenie cen przez sprzedawców. Niespełna 20 proc. uważa, że wprowadzenie euro nie spowoduje skokowego wzrostu cen lub przyczyni się do niego tylko w bardzo małym stopniu.

Co to to euro?

Ok 20 proc. Polaków nie neguje pozytywnych stron wprowadzenia euro, jednak nie potrafi ich wskazać.

Taka sama grupa uważa się za wystarczająco poinformowanych co do zagadnień związanych z euro i jego wprowadzeniem w Polsce. Ale aż jedna trzecia badanych nie ma sprecyzowanej opinii na temat skutków przyjęcia euro w państwach obecnej strefy euro, nie potrafi także ocenić, jaki będzie wpływ wprowadzenia euro w Polsce. Badania przeprowadzono w grudniu 2009 roku.

mkg ram

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24