Polacy bardzo niechętni euro

sxc.huPolacy wyjątkowo niechętni wobec euro

Ponad połowa Polaków uważa, że wejście Polski do strefy euro będzie niekorzystne, przeciwnego zdania jest 12 proc. - wynika z sondażu TNS Polska. Ponad jedna czwarta z nas uważa, że zamiana złotówki na euro nie powinna nigdy nastąpić.

58 proc. Polaków uważa, że przyjęcie wspólnej waluty europejskiej będzie niekorzystne dla naszego kraju. W stosunku do ostanich badań, to wzrost o 3 proc. przeciwników wspólnej waluty europejskiej. Z kolei 12 proc. Polaków jest zwolennikami wejścia do strefy euro. Ponad jedna piąta badanych - 22 proc. - twierdzi, że zamiana złotówki na euro nie będzie ani korzystna, ani niekorzystna.

Zaszkodzi gospodarstwom domowym

Blisko trzy czwarte badanych (71 proc.) obawia się, że wejście do strefy euro będzie miało negatywny wpływ na sytuację ich gospodarstw domowych, Odmiennego zdania jest tylko 9 proc. Z kolei w opinii 10 proc. zapytanych przez TNS Polska osób przyjęcie euro nie będzie miało żadnego wpływu na sytuację ich gospodarstw domowych. Wyrobionej opini na ten temat nie ma 10 proc. Polaków.

Strefa euro zaszkodzi gospodarce

Negatywne opinie przeważają w kwestii oceny skutków przyjęcia euro dla polskiej gospodarki. 58 proc. Polaków twierdzi, że wejście do strefy euro będzie miało negatywny wpływ na naszą gospodarkę. O korzystnym wpływie jest przekonanych blisko jedna piąta badanych, czyli 18 proc. Zdaniem 7 proc. przyjęcie wspólnej waluty europejskiej nie będzie miało wpływu na gospodarkę naszego kraju

Euro najwcześniej w 2015 roku

Z kolei 38 proc. ankietowanych stwierdziło, że Polska powinna przyjąć euro najwcześniej w 2015 roku. Za wejściem Polski do strefy euro do 2014 roku jest 13 proc. badanych. Ponad jedna czwarta Polaków(28 proc.) jest zdania, że zamiana złotówki na euro nie powinna nastąpić nigdy.

Sondaż zrealizowano w dniach 10-13 maja 2012 r. na reprezentatywnej, losowej 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 15 roku życia.

Autor: km/k / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości