PKO BP przejmuje Nordeę. Bank czeka na zgodę KNF

Najnowsze

TVN 24Po połączeniu PKO BP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska

PKO Bank Polski złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim. Po uzyskaniu zezwolenia nastąpi połączenie obu banków. Ostateczna łączna kwota przejęcia wyniosła blisko 2,81 mld zł.

PKO BP realizuje kolejne etapy związane z integracją przejętych aktywów Nordea. W ubiegłym tygodniu zakończyła się procedura wykupu mniejszościowych akcjonariuszy, od 12 maja 2014 r. do PKO należy już 100 proc. akcji Nordea Bank Polska.

Plan połączenia

Bank ogłosił także decyzję o zamiarze połączenia z przejętym podmiotem, a zarządy obu banków uzgodniły i podpisały plan połączenia. Zostanie ono przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska na PKO BP.

PKO BP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska. Formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi z dniem rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zgodnie z zamiarem PKO powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału tego roku.

Zgody i zezwolenia

Realizacja połączenia uzależniona jest od uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie oraz zezwolenia Komisji na zmiany statutu Banku dokonywane w związku z połączeniem, a także podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Nordea Bank Polska uchwał dotyczących połączenia.

Po połączeniu nastąpi ujednolicanie oferty, zakresu obsługi świadczonej przez placówki PKO BP oraz placówki przejętego banku. Pełna integracja operacyjna nastąpi po fuzji operacyjnej, kiedy to klienci obu banków zyskają pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności połączonej organizacji, w tym sieci placówek.

Warunki transakcji zostały bardzo dobrze ocenione przez inwestorów oraz analityków rynkowych. Po integracji w 2017 roku szacowany zysk netto na 1 akcję (EPS) wzrośnie w wyniku transakcji o blisko 9 proc., przy zwrocie z inwestycji (ROI) około 13 proc. Łączne szacowane synergie brutto z akwizycji wynoszą 223,5 mln złotych od 2017 roku.

Autor: ToL / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24