"Milion w portfelu", 26.03

TVN24 Biznes

TVN24 Biznes i ŚwiatMilion w portfelu

Spadek wartości portfela w ostatniej edycji jest przede wszystkim efektem znaczącej straty na inwestycji w ukraińską spółkę z sektora rolnego - KSG Agro. Negatywny wpływ miały także inwestycje w spółki surowcowe: KGHM i Jastrzębską Spółkę Węglową - uważa analityk Marek Świętoń.

Komentarz Marka Świętonia, CFA:

Znaczący stopień dywersyfikacji portfela pozwolił jednak na ograniczenie spadku jego wartości. Na ostateczny wynik pozytywnie wpłynęły natomiast inwestycje w spółki o niskiej kapitalizacji: Skyline Investment, Tesgas oraz Europejskie Centrum Odszkodowań.

Jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach będziemy mieć do czynienia z kontynuacją hossy, przy czym ze względu na zaawansowaną fazę ożywienia gospodarczego w Polsce oraz aktualny poziom wycen rynkowych, potencjał dalszego wzrostu cen akcji jest już bardzo ograniczony.

Większą niż dotychczas uwagę kieruję na segment dużych i płynnych spółek wchodzących w skład WIG30. Spośród małych spółek, znaczącą część portfela stanowią akcje niszowych firm budowlanych, które w obecnej fazie cyklu koniunkturalnego mogą stać się beneficjentami wzrostu nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Autor: ToL / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat