KNF skontroluje banki

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Szef Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza

Komisja Nadzoru Finansowego zapowiada kontrole w bankach. Kontrolerzy sprawdzą, czy banki oceniają profile inwestycyjne klientów przed zaproponowaniem im bardzo ryzykownych instrumentów finansowych. Brak takiej oceny spowodował m.in. gigantyczne straty polskich firm na opcjach walutowych.

Według firmy konsultingowe Deloitte, 2/3 polskich banków najpierw proponuje klientom inwestycje, a dopiero na końcu każe wypełniać ankietę określającą profil klienta. A to sprzeczne z dyrektywą MIFID. Szef KNF zapowiada wysłanie do banków swoich inspektorów.

- Banki przygotowywały się do wdrożenia MIFiD. Jeżeli mają miejsce pewnego rodzaju błędy w procedurach albo pewnego rodzaju procedury są bagatelizowane przez pojedynczych uczestników rynku, bo nie można generalizować, że to dotyczy całego sektora. Wówczas w trybie kontaktów z pojedynczymi podmiotami, w trybie inspekcyjnym, jeśli stwierdzimy takie nieprawidłowości, będziemy upominać, a w niektórych przypadkach karać.

Co mówi dyrektywa?

17 czerwca weszły w życie przepisy wykonawcze do dyrektywy MiFID. Nakładają one szereg nowych obowiązków informacyjnych wobec klientów, którzy chcą zainwestować w oferowane przez instytucje finansowe produkty. Bank musi uzyskać pewność, że klient rozumie złożoność działania danego produktu i wiążące się z nim ryzyko. Jeśli nie ma takiej pewności, nie wolno mu nakłaniac klienta do tego produktu.

Kluza zapowiedział też, że pakiet liberalizujący rynek kapitałowy na jesieni powinien znaleźć się w Sejmie. Przewiduje on między innymi zaniesienie państwowych egzaminów na maklerów i zastąpienie ich egzaminami środowiskowymi.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24