KGHM wypłaci akcjonariuszom 1 mld zł. dywidendy

Najnowsze

TVN24KGHM zarobił w I kwartale 2014 roku mniej od oczekiwań

KGHM zdecydowało o wypłacie dywidendę na akcje dla akcjonariuszy za 2013 r. w wys. 1 mld zł, co stanowi 5 zł na jedną akcję. KGHM ustalił dzień nabycia praw do dywidendy na 8 lipca 2014 r.

Dywidenda będzie płatna w dwóch ratach, każda po 2,5 zł. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić 18 sierpnia, a drugiej 18 listopada. Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM czyli 200 mln sztuk.

Wyniki

Jednostkowy zysk netto KGHM w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 507 mln zł wobec 1.059 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się o 9 proc. gorszy od oczekiwań analityków na poziomie 557 mln zł.

Zysk operacyjny KGHM w I kwartale 2014 roku wyniósł 718 mln zł wobec ponad 1,47 mld zł rok wcześniej. Średnia prognoz rynkowych mówiła o 781 mln zł.

Autor: ToL//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24