Grad wznawia rozmowy z Eureko

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Grad rozpoczyna negocjacje z Eureko

Minister skarbu Aleksander Grad rozpoczyna nowe negocjacje z Eureko w sprawie ugody dotyczącej PZU. Resort ma nadzieję, że porozumienie uda się osiągnąć jeszcze przed wakacjami.

Wznowienie negocjacji jest wynikiem podpisanego w środę przez MSP i spółkę memorandum. Ich celem - jak poinformował resort w komunikacie - "jest wypracowanie ugody, tak aby zakończyć spór narosły w związku z umową zakupu akcji PZU z 5 listopada 1999".

Podpisanie memorandum oznacza, że strony "wyrażają przekonanie, że polubowne zakończenie sporu, a tym samym odstąpienie od arbitrażu, wszczętego przez Eureko na podstawie umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, zawartej pomiędzy Polską i Holandią, jest wciąż możliwe i będzie zdecydowanie bardziej korzystnym rozwiązaniem dla obydwu stron" - podkreślono.

Rozmowy będą tajne

W negocjacjach MSP i Eureko będą mogły korzystać z ekspertów i doradców do przygotowania analiz i szczegółowych propozycji rozwiązań finansowych i prawnych. "Negocjacje będą objęte klauzulą poufności, tj. ich treść nie będzie udostępniana stronom trzecim, a także będą prowadzone niezależnie od trwającego arbitrażu międzynarodowego" - napisano.

"Negocjacje ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa będą prowadzone przez ministra Aleksandra Grada, a ze strony Eureko przez Berta Heemskerka, prezesa zarządu Rabobank Nederland" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca minister skarbu Aleksander Grad mówił, że liczy na zakończenie negocjacji przed wakacjami. - Myślę, że jeśli mamy się porozumieć (z Eureko), to kwiecień, maj i czerwiec są miesiącami, w których powinno dojść do ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie ugody. Jeśli rozmowy rozpoczną się w kwietniu, to przed wakacjami powinny się zakończyć - powiedział.

Konflikt z brodą

Między Eureko i resortem skarbu trwa wieloletni konflikt, dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela.

Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24