Najnowsze

Ambitne plany warszawskiej giełdy. Rozmowa z szefem GPW

Najnowsze

TVN24 BiSAdam Maciejewski

GPW w strategii na lata 2014-20 zakłada swoją aktywną rolę w konsolidacji giełd Europy Centralnej i Wschodniej, zdobycie znaczącej pozycji na europejskim rynku kapitałowym, oraz ekspansję poza Europę. Odbywać się to może przy pomocy dużego partnera branżowego.

Prezes giełdy Adam Maciejewski przedstawił w czwartek kierunki rozwoju GPW na lata 2014-2020. Celem strategicznym jest osiągnięcie przez Giełdę samodzielnie lub w partnerskim aliansie, albo też w połączeniu z dużym podmiotem branżowym, dominującej roli w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Na Wiedeń!

- Dominująca rola w regionie ma polegać na czym innym niż do tej pory. Nie wystarczy nam cel w postaci bycia największym rynkiem w Europie Centralnej, rynkiem lokalnym. Chcemy być rynkiem Europy Centralnej, a do tego potrzebna jest konsolidacja tego rynku. Chcemy być jedną giełdą dla całego regionu, wszystkie klasy aktywów powinny być oferowane przez naszą grupę kapitałową. Oznacza to doprowadzenie do pełnej konsolidacji giełd regionu. W tym zadaniu dla nas partnerem pierwszego wyboru jest CEESEG - powiedział Maciejewski. CEE Stock Exchange Group grupuje giełdy w Wiedniu, Pradze, Budapeszcie i w Lublanie. W zeszłym roku obie strony prowadziły rozmowy dotyczące możliwości współpracy i ewentualnych powiązań kapitałowych. Niedawno prezes Maciejewski informował, że po pierwszym etapie analiz GPW podtrzymuje swoje zainteresowanie tym tematem i chce przejść do drugiego etapu, którym powinien być due diligence.

Nie koniec ambicji

Długoterminowa strategia GPW zakłada, że ewentualny alians z CEESEG to nie jest koniec ambicji GPW. Warszawska giełda chce zdobyć znaczącą pozycję w Europie, a także wyjść geograficznie poza Stary Kontynent, a to mogłoby się wiązać z partnerstwem lub połączeniem z innym, silnym podmiotem branżowym. - Ambicje GPW w horyzoncie do 2020 roku są istotnie większe niż integracja Europy Centralnej. Po ewentualnym połączeniu z CEESEG musimy osiągnąć mocną pozycję konkurencyjną, która potencjalnie pozwoli na partnerski alians strategiczny lub partnerskie połączenie z innym, silnym podmiotem branżowym. Nie przesądzam, że musimy pozyskać takiego partnera, ale musimy jako zarząd przygotować na to spółkę - powiedział Maciejewski. - Chcemy mieć znaczącą pozycję na europejskim rynku kapitałowym. Podejmujemy również inicjatywy poza Europą, szukamy tam możliwości rozwoju - dodał. Strategia GPW opiera się na "maksymalizacji wykorzystania dotychczasowych źródeł wzrostu grupy kapitałowej oraz pogłębionej dywersyfikacji źródeł przychodów i umiędzynarodowieniu działalności". Dywersyfikacja ma zmniejszyć zależność wyników finansowych grupy kapitałowej GPW od trendów i aktywności inwestorów na rynkach akcji. - Analizujemy obecnie 11 nowych inicjatyw biznesowych nie związanych z rynkami regulowanymi bądź nieregulowanymi. Mamy nadzieję, że w tym roku zrealizujemy przynajmniej dwa z tych projektów - powiedział prezes. GPW nie podaje szczegółów, wśród planów wymienia jednak m.in. rynek towarowo-spożywczy i nieregulowany rynek związany z instrumentami pochodnymi.

Regularna dywidenda

Prezes Maciejewski poinformował, że projekty inwestycyjne i akwizycyjne giełda może finansować gotówką, emisją akcji lub obligacji. Zaznacza jednak, że emisja akcji mogłaby wchodzić w grę w przypadku decyzji o połączeniu z CEESEG, pieniądze na inne projekty pochodziłyby ze środków własnych giełdy. Zgodnie ze strategią GPW będzie chciała regularnie wypłacać dywidendę, na poziomie pomiędzy 30 a 50 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW.

Autor: //bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24