Nowe obowiązki kierowców. Wiemy, kiedy wejdą w życie

Moto

Ekspert o obowiązkowej jeździe "na suwak"tvn24
wideo 2/5

Nowe przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak zaczną obowiązywać od 6 grudnia 2019 roku - poinformowało w piątek w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W ubiegłym tygodniu pod nowelą podpis złożył prezydent Andrzej Duda.

Nowe rozwiązania mają zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych, zmniejszenie zatorów drogowych i poprawić bezpieczeństwo w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku jeden z nich się kończy.

- W sytuacji zagrożenia życia na drodze ważna jest każda sekunda. Zależy nam, by kierowcy wiedzieli, jak należy tworzyć korytarze życia, żeby odpowiednie służby mogły jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk.

Korytarz życia

Zgodnie z ustawą w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni.

Z kolei na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Suwak

Zmiany przewidują też, że w przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem w tym samym kierunku jazdy, z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni.

Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny - nazywane jest to zasadą zamka błyskawicznego lub suwaka.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock