Ze świata

Zwolnienia grupowe w dużym banku. Pracę może stracić ponad tysiąc osób

Ze świata

[object Object]
Ekspert o bezpiecznej wypłacie pieniędzy z bankomatu za granicątvn24
wideo 2/3

Pekao SA zamierza przeprowadzić w tym roku zwolnienia grupowe i rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1,2 tysiąca pracowników - poinformował w czwartek bank. Dodał, że to między innymi konsekwencja trendów rynkowych w sektorze bankowym ze względu na rosnącą digitalizację. Bank zatrudnia blisko 14 tysięcy osób.

"Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych" - poinformował bank w komunikacie giełdowym. Jak zaznaczono, zamiarem banku jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 1,2 tys. pracowników banku oraz zmiana warunków zatrudnienia maksymalnie 1,35 tys. pracowników od 12 marca do 31 października 2020 r. Pekao przekazało, że zgodnie z danymi na 31 grudnia 2019 r. bank zatrudniał 13 tys. 779 osób, a grupa - 15 tys. 678 pracowników.

Restrukturyzacja zatrudnienia

W komunikacie prasowym zaznaczono, że Pekao poinformował 20 lutego zakładowe związki zawodowe o zamiarze, przyczynach i skali planowej restrukturyzacji zatrudnienia, rozpoczynając tym samym formalny proces konsultacji ze stroną społeczną. "Pekao planuje likwidację maksymalnie 1200 miejsc pracy w 2020 roku. Planowana restrukturyzacja zatrudnienia to kontynuacja rozpoczętego w 2019 roku procesu, efekt realizacji strategii banku skoncentrowanej na poprawie efektywności oraz konsekwencja obecnych trendów rynkowych w sektorze bankowym, który ulega silnej digitalizacji. Jednocześnie, w konsekwencji realizowanych zmian, planowana jest zmiana warunków pracy w przypadku 1350 pracowników, która będzie dotyczyć głównie zmiany stanowiska lub miejsca pracy" - czytamy w informacji. Bank przekazał, że powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Pekao zapowiedziało, że opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w banku, która w całości obciąży wynik banku. "Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych banku" - napisano w komunikacie.

Przyczyny

W komunikacie prasowym bank tłumaczy, że zmniejszenie zatrudnienia "to przede wszystkim konsekwencja obecnych trendów w sektorze bankowym zarówno w Polsce, jak i na świecie". "Nowoczesne banki kładą duży nacisk na rozwój technologii i rozwiązań IT, ze względu na fakt, że klienci oczekują coraz szerszych możliwości obsługi przez internet i telefon, a z placówek korzystają znacząco rzadziej niż jeszcze kilka lat temu. Konieczne jest zatem kontynuowanie zmian w strukturze zatrudnienia, które od ubiegłego roku wprowadzane są także w Banku Pekao" - czytamy. Jak wskazano, aby umożliwić dalszy wzrost i modernizację organizacji, zarząd banku przyjął strategię rozwoju. "Planowane zmiany przyniosą optymalizację funkcjonowania organizacji i jej oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Rozpoczęty proces konsultacji ze związkami zawodowymi ma na celu osiągnięcie porozumienia w kwestii liczby i zakresu zwolnień, dokładnego czasu ich trwania, a także pakietu świadczeń gwarantowanych w ramach odpraw dla zwalnianych pracowników. Negocjacje będą odbywały się zgodnie z ustawą z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników" - przekazał bank. Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ma ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizację rynkową sięgającą ok. 30 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych.

Bank Pekao to kolejna instytucja sektora bankowego, która prowadzi zwolnienia grupowe. W 2019 roku taką decyzję podjęły m.in. Idea Bank i Getin Bank. Na początku tego roku zamiar zwolnień ogłosił z kolei Bank Millennium.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości