Rafako odstępuje od zamiaru złożenia wniosku o upadłość. "Zaistniał szereg zdarzeń"

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Donald Tusk: Rafako trzeba ratować (wypowiedź z 20 stycznia 2023)
Donald Tusk: Rafako trzeba ratować (wypowiedź z 20 stycznia 2023)TVN24
wideo 2/3
TVN24Donald Tusk: Rafako trzeba ratować

Rafako odstępuje od zamiaru złożenia wniosku o upadłość - poinformowano w czwartek. Spółka była wykonawcą bloku energetycznego o mocy 910 megawatów (MW) w Jaworznie. Wcześniej informowaliśmy, że Rafako i Tauron Wytwarzanie zawarły porozumienie w ramach mediacji.

Zarząd Rafako poinformował w czwartek, że "w dniu 9 lutego 2023 roku podjął decyzję o odstąpieniu od zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości". Jak wyjaśniono, "zaistniał szereg zdarzeń", które łącznie w aktualnej ocenie Zarządu, jak również właściwych komórek organizacyjnych, dają podstawy do stwierdzenia zaistnienia istotnej, pozytywnej zmiany sytuacji i jego otoczenia, a w konsekwencji zdezaktualizowania się oceny o stanie niewypłacalności.

Rafako i Tauron zawarły porozumienie

Jak wskazano, chodzi m.in. o zawarte we wtorek porozumienie pomiędzy Rafako a Tauron Wytwarzanie. Spółki planują do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody i podpisać ją do 8 marca 2023 roku. Porozumienie zawiera m.in. zobowiązanie Rafako i Tauronu Wytwarzanie do niewystępowania do 28 lutego br., wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, przy czym zobowiązanie to nie stanowi przyznania jakichkolwiek okoliczności oraz uznania czy zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń.

Porozumienie zawiera też oświadczenie Rafako i Tauronu Wytwarzanie o zamiarze dalszego prowadzenia mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP z intencją polubownego uregulowania roszczeń "łącznie z dostrzeżeniem i potwierdzeniem możliwości zminimalizowania kwot wzajemnych roszczeń".

W porozumieniu wskazano, że Rafako i Tauron Wytwarzanie "widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu (na blok 910 MW) oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw do dnia 8 marca 2023 r.".

Porozumienie wskazuje obszary i zagadnienia dalszych negocjacji w ramach mediacji przed Sądem Polubownym, łącznie ze zobowiązaniem do prowadzenia negocjacji i mediacji, celem uzgodnienia ostatecznych warunków ugody do 28 lutego br. oraz podpisania ugody do 8 marca br.

Strony uzgodniły, że zakończenie kontraktu na blok 910 MW nastąpi nie później, niż do dnia 31 grudnia 2023 roku, przy czym łączna odpowiedzialność Rafako i Tauronu Wytwarzanie z tytułu realizacji kontraktu zostanie ograniczona do kwoty ustalonej w negocjowanej ugodzie.

Spór o blok w Jaworznie

Rafako 12 stycznia br. informowało, że zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z otrzymanym od Tauronu Wytwarzanie wezwaniem do zapłaty 1,31 mld zł kar umownych i odszkodowani w związku z wadami bloku w Jaworznie.

Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 megawatów w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierały się w związku z problemami w działaniu tego bloku.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości