TVN24 Biznes | Z kraju

Sejm zagłosował za ustawami z Polskiego Ładu

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP
Ignacy Morawski o Polskim Ładzie
Ignacy Morawski o Polskim ŁadzieTVN24
wideo 2/7
TVN24Ignacy Morawski o Polskim Ładzie

Sejm w piątek przyjął bez poprawek ustawy o budowie domów do 70 metrów kwadratowych bez formalności oraz zmieniającą zasadę ustalania dochodów samorządów. Teraz ustawy trafią do Senatu. Do komisji skierowano natomiast projekt zmian w ustawach podatkowych.

W piątek odbyła się seria głosowań dotyczących rozwiązań zaprezentowanych w programie Polski Ład.

Polski Ład - dom bez formalności. Posłowie uchwalili ustawę

Za ustawą głosowało 248 posłów, przeciw było 178, 20 posłów wstrzymało się od głosu.

Dom bez formalności to rozwiązanie zawarte w pakiecie zmian legislacyjnych wchodzących w skład Polskiego Ładu. Dzięki zmianie przepisów każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego jedynie na zgłoszenie, czyli bez uzyskania pozwolenia na budowę, a także bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Posłowie za ustawą

Sejm uchwalił w piątek ustawę zmieniającą zasady ustalania dochodów JST w związku z tzw. Polskim Ładem. Zakłada ona m.in. wprowadzenie nowej subwencji rozwojowej, która ma zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Przepisy mają z jednej strony realizować postanowienia programu Polski Ład, wprowadzając m.in. nową subwencję rozwojową dla samorządów, z drugiej - zapewnić dostosowanie systemu finansów JST terytorialnego "do wyzwań, przed jakim stają samorządy w konsekwencji wdrożenia Polskiego Ładu, zwłaszcza w systemie podatkowym".

Za ustawą głosowało 323 posłów, nikt nie był przeciw, a 121 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Podczas piątkowego głosowania posłowie odrzucili sześć poprawek zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Koalicję Polską. Zakładały m.in. zwiększenie udziałów w podatku PIT dla gmin powiatów i województw; podwyższenie rekompensaty dla samorządów w stosunku do tej, którą założono w projekcie ustawy, czy propozycję, by w 2021 r. JST otrzymały z budżetu państwa 12,4 mld zł na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Polski Ład - podatki. Ustawa trafi do komisji

Sejm w piątek skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

W czasie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, które odbyło się w piątek w Sejmie, Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Sejm w piątek wieczorem w czasie głosowań nie poparł tego wniosku, zdecydował za to o skierowaniu projektu do prac w komisji.

W ramach Polskiego Ładu rząd proponuje podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Obecnie, w ramach kwoty wolnej, można odliczyć w zależności od dochodów od ok. 3,1 tys. zł do 8 tys. zł (choć w przypadku najwięcej zarabiających ta kwota spada do zera).

Poza tym planowana jest podwyżka progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc. a powyżej którego stawka rośnie do 32 proc. Obecnie ten próg wynosi 85 tys. zł, od roku przyszłego ma być to 120 tys. zł.

Zmienią się zasady odliczania składki zdrowotnej – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. W projekcie tę możliwość zlikwidowano. Aby uniknąć sytuacji, w której część podatników, którzy płacą 17-proc. podatek na tej zmianie straci, wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Zmiany w kwocie wolnej oraz podniesienie progu podatkowego będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz przedsiębiorców, rozliczających się na zasadach ogólnych. Ale w projekcie zmian w ustawach podatkowych zapisano także nowe zasady dotyczące składki zdrowotnej także dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, płacą podatek zryczałtowany oraz na podstawie karty podatkowej.

Rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł (kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia). Także osoby płacące podatek według karty podatkowej będą płacić składkę liczoną od minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie ona wynosić 270 zł. Z kolei dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Polski Ład

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Autor:mp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości