Z kraju

Trzęsienie ziemi w państwowym gigancie. Odwołany prezes Orlenu

Z kraju

[object Object]
Auta elektryczne zatankują na Orlenietvn24
wideo 2/3

Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego oraz Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała Daniela Obajtka - podała spółka.

Rada nadzorcza PKN Orlen zdecydowała także delegować Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej do rady przez Ministra Energi, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów, do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Jak podał PKN Orlen, w związku z powołaniem od 6 lutego Daniela Obajtka na stanowisko prezesa zarządu płockiego koncernu, złożył on w poniedziałek rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Energa SA.

Jasiński był prezesem Orlenu od 16 grudnia 2015 roku.

Kim jest Daniel Obajtek?

Daniela Obajtka opinia publiczna poznała bliżej latem 2015 roku, kiedy pojawił się w kampanii PiS. W sierpniu Beata Szydło, wówczas jeszcze kandydatka tej partii na premiera, przyjechała do Pcimia i wraz z ówczesnym wójtem Obajtkiem pomagała w remoncie miejscowej szkoły podstawowej, która na początku roku ucierpiała w wyniku wichur.

- Szkoła nie nadawała się do użytku, został zniszczony dach. Wójt Daniel Obajtek wystąpił do ministerstwa o wsparcie, ale przeciągające się procedury doprowadziły do tego, że decyzja zapadła dopiero w czerwcu. Teraz przetarg musi zostać ogłoszony. Zanim wykonawcy zostaną ogłoszeni minie dużo czasu. Zbliża się rok szkolny, dlatego postanowiliśmy razem z rodzicami przyjść i przygotować tę szkołę na rok szkolny - wyjaśniała Szydło.

Od tego czasu Obajtek piął się coraz wyżej. W partii dostał nawet pseudonim Daniel "Wszystko Mogę". W końcu, 2 marca 2017 roku został prezesem zarządu Energi S.A. - państwowego potentata energetycznego, który dostarcza prąd do domów na jednej czwartej terytorium Polski.

Wcześniej, w latach 2016-2017 roku Obajtek był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zarzuty korupcyjne

W 2013 roku prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim postawiła Obajtkowi zarzut przyjęcia łapówki, a po paru miesiącach także zarzut oszustwa. W latach 2004-2005 Obajtek miał w porozumieniu z innymi osobami wyłudzać pieniądze z firmy Elektroplast, w której był dyrektorem.

Sprawa trafiła do sądu, jednak środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości nie dawało wiary oskarżeniom. Po przeniesieniu sprawy najpierw do Piotrkowa Trybunalskiego, a następnie do Krakowa śledztwo zostało w ubiegłym roku umorzone. Prokuratura uzasadniała, że zgromadzony materiał dowodowy nie dostarczył podstaw do wniesienia aktu oskarżenia.

Daniel Obajtek - nowy prezes OrlenuMinistry of Energy, Wikipedia

Spodziewane zmiany?

O zmianach w zarządzie PKN Orlen spekulowano w mediach od kilku miesięcy, najpierw o możliwym odwołaniu wiceprezesa Kochalskiego, który zasiadał tam od lutego 2016 r., a ostatnio także o ewentualnym odwołaniu prezesa Jasińskiego, który objął to stanowisko w grudniu 2015 r. W przypadku Mirosława Kochalskiego pogłoski o możliwym odwołaniu z zarządu PKN Orlen pojawiły się po jego przesłuchaniu przed Komisją weryfikacyjną w październiku 2017 r. w sprawie stołecznej nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 - jako sekretarz m. st. Warszawy z ramienia PiS, w styczniu 2006 r. wydał on decyzję o zwrocie. W grudniu 2017 r. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną wydaną w 2006 r. przez Kochalskiego, a dotyczącą kamienicy przy ul. Nabielaka 9. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wyraził wtedy opinię, że Kochalski powinien ustąpić z funkcji wiceprezesa PKN Orlen. - Co do przyszłości tego pana, to nie jest moja decyzja, ale gdyby to ode mnie zależało, już dawno by go tam nie było – mówił wówczas Jaki. Maria Sosnowska, która także została odwołana z zarządu PKN Orlen, w latach 1995-2006 pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym na stanowisku zastępcy dyrektora gabinetu prezydenta, a w latach 2006-09 była zatrudniona jako dyrektor biura zarządu Ciech, nadzorując m.in. projekty zarządcze wykorzystujące synergię w grupie kapitałowej. W latach 2009-12 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej w randze członka zarządu ds. organizacji i zarządzania. W PKN Orlen Sosnowska pracowała od 2016 r., początkowo jako dyrektor biura administracji, a następnie dyrektor wykonawczy ds. zakupów. Jako członek zarządu płockiego koncernu od czerwca 2017 r. odpowiadała za inwestycje i zakupy.

W przypadku Wojciecha Jasińskiego, b. ministra Skarbu Państwa w latach 2006-07, zaczęto spekulować o ewentualnym jego odwołaniu ze stanowiska prezesa PKN Orlen po ubiegłotygodniowych zmianach w składzie rady nadzorczej płockiego koncernu. Odczytywane one były jako wzmocnienie pozycji Ministra Energii, który reprezentuje w tej największej spółce paliwowej Skarb Państwa. Jasiński przed objęciem stanowiska szefa PKN Orlen kierował zarządem okręgu płocko-ciechanowskiego PiS, od 2001 r. będąc posłem tej partii, od czwartej do ósmej kadencji.

Zaczęło się w piątek

W miniony piątek, na wniosek Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem PKN Orlen, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) tej spółki odwołało przewodniczącą jej rady nadzorczej Angelinę Sarotę oraz Agnieszkę Krzętowską. Jednocześnie na wniosek PERN, spółki Skarbu Państwa, będącej także akcjonariuszem płockiego koncernu, z rady odwołano Adriana Dworzyńskiego. Odwołana Angelina Sarota zasiadała w radzie nadzorczej PKN Orlen od 2008 r., a od 2013 r. była jej przewodniczącą. NWZ PKN Orlen, na wniosek i głosami Skarbu Państwa, wybrało na nową przewodniczącą Izabelę Felczak-Poturnicką, która zasiada w radzie nadzorczej od czerwca 2017 r. Do rady płockiego koncernu, także na wniosek i głosami Skarbu Państwa, NWZ powołało również Agnieszkę Biernat-Wiatrak, Jadwigę Lesisz oraz Małgorzatę Niezgodę, która zasiadała w niej od 5 stycznia do 1 lutego, desygnowana przez Ministra Energii w trybie niewymagającym zgody pozostałych akcjonariuszy. Korzystając z tego właśnie uprawnienia, w poniedziałek Minister Energii powołał do rady nadzorczej PKN Orlen Józefa Węgreckiego. Następnie rada delegowała go do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów. W radzie nadzorczej PKN Orlen, która liczy obecnie osiem osób, pozostali Radosław Kwaśnicki - wiceprzewodniczący, Mateusz Bochacik - sekretarz, a także Wojciech Kryński. Według statutu PKN Orlen rada nadzorcza może liczyć od sześciu do dziewięciu członków. Są oni powołani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie spółki, z wyjątkiem jednego członka rady, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego ministra, czyli obecnie ministra energii. Z kolei zarząd PKN Orlen, zgodnie ze statutem tej spółki, może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje tam rada nadzorcza z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (czyli minister energii w przypadku płockiego koncernu) do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji tej spółki. Po poniedziałkowych zmianach w zarządzie PKN Orlen w jego skład wchodzi pięć osób. Oprócz powołanego na nowego prezesa płockiego koncernu Daniela Obajtka i delegowanego Józefa Węgreckiego w zarządzie spółki pozostali, jako członkowie: Krystian Pater - nadzorujący produkcję, Wiesław Protasewicz – odpowiadający za finanse oraz Zbigniew Leszczyński – nadzorujący sprzedaż.

Rekordowy zysk

Pod koniec stycznia PKN Orlen informował, że grupa kapitałowa Orlen wypracowała w ciągu 12 miesięcy 2017 r. rekordowy zysk netto na poziomie ponad 7,17 mld zł, czyli o ponad 1,43 mld zł wyższy niż w tym samym okresie 2016 r. PKN Orlen podkreślał, że w całym 2017 r. grupa Orlen wypracowała rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 10,4 mld zł „do czego przyczyniły się wszystkie segmenty działalności, w tym rekordowy wynik segmentu detalicznego” - ponad 2 mld zł. Jak zaznaczył wówczas płocki koncern, w minionym roku odnotowano tam rekordowy przerób ropy - na poziomie 33,2 mln ton, a także historycznie najwyższą sprzedaż - 42,4 mln ton.

Autor: tol/ms / Źródło: PAP Biznes, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: orlen.pl/BiuroPrasowe

Pozostałe wiadomości