NBP: rekordowo wysoka liczba wolnych stanowisk. Rąk do pracy ubywa

TVN24 Biznes

sxc.huBezrobocie wciąż spada

W II kwartale tego roku widoczny był słabszy wzrost liczby pracujących, przy rekordowo wysokiej liczbie wolnych miejsc pracy, ale też spadającym bezrobociu - podkreśla w najnowszej analizie Narodowy Bank Polski.

NBP przypomina, że roczny wzrost zatrudnienia wg BAEL wyraźnie wyhamował (o 0,5 pp. do 1,2 proc. r/r), a jego poziom nieznacznie obniżył się względem poprzedniego kwartału. "Po raz pierwszy od dwóch lat wzrost zatrudnienia dotyczył głównie kontraktów zawieranych na czas nieokreślony. Oznaczać to może rosnące zapotrzebowanie ze strony firm na pracowników, z którymi pracodawcy chcą się związać na dłużej. Niemniej jednak gorsze dane o liczbie pracujących wpłynęły na obniżenie prawdopodobieństwa znalezienia i wzrost ryzyka utraty pracy" - zaznacza NBP.

Mniejsza podaż

Raport zwraca uwagę na obniżającą się od początki roku podaż pracy. "Wynika to nie tylko ze zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym, ale głównie z wyhamowania wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym. Oznacza to odwracanie się tendencji wzrostowej, obserwowanej od 2007 r." - czytamy. "W dalszym ciągu obserwuje się spadek stopy bezrobocia wg BAEL. W II kw. 2015 r. ukształtowała się ona na poziomie równym 7,5 proc. (po odsezonowaniu), zbliżając się tym samym do swojego historycznego minimum z 2008 r. (7,0 proc.). Niestety, w coraz większym stopniu spadek ten wynika z obniżania się aktywności zawodowej" - głosi raport.

Jakie płace?

NBP pisze w raporcie, że roczne tempo wzrostu płac w gospodarce w II kw. 2015 r. obniżyło się do 3,1 proc. "Dane z sektora przedsiębiorstw za pierwsze dwa miesiące kolejnego kwartału wskazują jednak na ponowne przyśpieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, co pozwala oczekiwać, że w III kw. 2015 r. wzrost wynagrodzeń widoczny będzie także w danych dla całej gospodarki. Niższe tempo wzrostu wynagrodzeń i rosnąca wydajność pracy doprowadziły w II kw. 2015 r. do wyraźnego spadku dynamiki jednostkowych kosztów pracy (z 2,2 proc. r/r w I kw. 2015 r. do 1,0 proc. r/r)" - czytamy.

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu