Matczyne emerytury otrzymuje już kilkadziesiąt tysięcy osób

Z kraju

Minister Rafalska o tym, kto otrzyma "matczyne" emeryturytvn24
wideo 2/5

Świadczenie uzupełniające Mama 4 plus, czyli tak zwane matczyne emerytury, trafiło już do ponad 48,7 tysiąca osób – poinformował w czwartek resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło do tej pory 56,2 tysiąca wniosków o przyznanie świadczenia.

Zgodnie z obowiązującym od 1 marca programem Mama 4 plus osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1100 zł brutto.

Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wnioski do ZUS

Według najnowszych danych, przekazanych w czwartek przez ministerstwo rodziny i pracy, do ZUS wpłynęło już ponad 56,2 tys. wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 plus. "Wśród ubiegających się o tzw. matczyną emeryturę największą grupę wiekową, liczącą ponad 41,9 tys., stanowią osoby między 60. a 69. rokiem" – wskazała cytowana w komunikacie resortu szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. Zaznaczyła, że dwa wnioski o dodatek złożyły również osoby, które skończyły 99 lat. Minister Borys-Szopa poinformowała, że od początku obowiązywania programu przyznanych zostało ok. 48,7 tys. świadczeń. Wsparcie w pełnej wysokości 1100 zł brutto otrzymuje 17,6 tys. osób, a do ponad 31,1 tys. osób trafia świadczenie dopełniające. Największą liczbę wniosków zarejestrowano w Gdańsku (3,6 tys.). Na drugim miejscu uplasował się Rzeszów (2,7 tys. złożonych wniosków), a na trzecim Rybnik, w którym złożono 2,4 tys. podań. W stolicy łącznie przyjęto ponad 1,2 tys. zgłoszeń.

Mama 4 plus

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus to program dla osób, które w przeszłości zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa nawet do najniższego świadczenia emerytalnego lub otrzymują je w niższej wysokości. Na świadczenie uzupełniające w budżecie państwa zarezerwowano w tym roku ponad 801 mln zł. O świadczenie w ramach programu Mama 4 plus mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci. Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

Autor: mp//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock