Przez pandemię możesz zapłacić mniejszy podatek. Oto nowe ulgi w PIT

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Marek Belka: jak na razie wpływ pandemii na polską gospodarkę był mniej dotkliwy niż w innych krajach
Marek Belka: jak na razie wpływ pandemii na polską gospodarkę był mniej dotkliwy niż w innych krajachTVN24
wideo 2/5
TVN24Marek Belka: jak na razie wpływ pandemii na polską gospodarkę był mniej dotkliwy niż w innych krajach

W rozliczeniach za 2020 rok przewidziano nowe ulgi i zwolnienia związane z COVID-19. Sprawdź, kto i na jakich zasadach będzie mógł z nich skorzystać.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

W 2021 roku zeznania podatkowe PIT będzie można składać od 15 lutego 2021 roku, a ostateczny termin na złożenie PIT to 30 kwietnia. Przez pandemię COVID-19 w rozliczeniach za 2020 rok, oprócz dotychczasowych zwolnień, przewidziano nowe ulgi i odliczenia.

O zmianach przypomniała niedawno firma PwC.

Darowizna na cele walki z COVID-19

"Podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r. darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych" – czytamy w komunikacie PwC.

Jak podkreśla firma, zróżnicowano kwotę podlegającą odliczeniu w zależności od momentu dokonania darowizny. 

W przypadku darowizn przekazanych do końca kwietnia 2020 r. oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. od dochodu możemy odliczyć 200 proc. wartości darowizny. W przypadku darowizn przekazanych w maju 2020 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. odliczyć możemy 150 proc. wartości darowizny.

Darowizny przekazane w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

"Aby dokonać odliczenia z tego tytułu, podatnik musi dysponować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej" – podano.

Strata podatkowa

Kolejnym nowym odliczeniem, które ustawodawca przewidział w związku z łagodzeniem skutków pandemii jest możliwość rozliczenia straty za 2020 rok.

"Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej" - tłumaczy PwC.

"Aby dokonać tego obniżenia, podatnik będzie składał korektę zeznania za rok 2019 r. Strata, która nie zostanie odliczona w powyższy sposób, będzie mogła zostać odliczona na dotychczasowych zasadach ogólnych" - czytamy w komunikacie.

B+R

Przewidziano również możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych na działalność B+R oraz stosowanie stawki podatku 5 proc. (IP Box), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – przypomina PWC.

"Koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć od dochodu, który jest podstawą obliczenia zaliczki na podatek. Z preferencyjnej 5 proc. stawki podatku można skorzystać w przypadku kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19" – przypomina firma.

Z preferencyjnej stawki w podatku PIT mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) uzyskane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

"Przepisy te stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy (oczekiwania) uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy – licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5 proc. stawkę podatku" – czytamy w komunikacie.

Autor:mp/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości