TVN24 Biznes | Z kraju

Koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
/dap
Źródło:
PAP
Dr Sutkowski: wirus gra z nami w rosyjską ruletkę
Dr Sutkowski: wirus gra z nami w rosyjską ruletkęTVN24
wideo 2/5
TVN24Dr Sutkowski: wirus gra z nami w rosyjską ruletkę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony z powodu COVID-19, można korzystać tylko do niedzieli, 26 lipca. Po tym czasie rodzice nadal jednak będą mogli korzystać z zasiłku na zasadach ogólnych, na przykład w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie poinformowało, że "z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z tego świadczenia rodzice dzieci do 8. roku życia mogą korzystać do dnia 26 lipca br.".

Po tym okresie istnieje jednak nadal możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nieprzewidziane zamknięcie placówki

Resort przypomina, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub opiekuna dziennego – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci).

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku przysługuje również w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14. roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 lat, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagających opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, ten zasiłek, w wymiarze 30 dni, przyznawany jest do 18. roku życia.

Na tych samych zasadach zasiłek ten przysługuje również m.in. w przypadku, gdy rodzic stale opiekujący się dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymagającym opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji nie może zapewnić opieki dziecku np. na skutek choroby.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Autor:/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Pozostałe wiadomości