TVN24 Biznes | Z kraju

Dofinansowanie do zakupu telewizora. Jest podpis prezydenta

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Nowy standard telewizji naziemnej - DVB-T2/HEVC
Nowy standard telewizji naziemnej - DVB-T2/HEVCTVN24
wideo 2/8
TVN24Nowy standard telewizji naziemnej - DVB-T2/HEVC

Ustawa przewidująca 250 złotych dofinansowania do zakupu telewizora w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę - podało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta.

Chodzi o nowelę ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, którą w czwartek przyjął bez poprawek Senat.

Dofinansowanie do telewizora i odbiornika

Celem nowej ustawy z 23 marca 2022 r. jest "doprecyzowanie przesłanek uzyskiwania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej" - zaznaczono w informacji kancelarii prezydenta.

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla części gospodarstw domowych z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do nowego standardu lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Wyjaśniono, że nowelizowana ustawa z 2 marca 2022 r. w sposób nieprecyzyjny definiowała pojęcie "odbiornik cyfrowy" - stąd potrzeba dodana w art. 2 pkt 1 wyrazów "zawierający wyświetlacz obrazu albo niezawierający takiego wyświetlacza". Zmiana ta ma wyłącznie charakter doprecyzowujący, mający na celu zapewnienie czytelności normy - dodano.

Zwrócono uwagę, że ustawa z 23 marca 2022 r. zmieniając brzmienie art. 3 "konkretyzuje przesłanki" ubiegania się o świadczenie na zakup odbiornika. Po pierwsze - sytuacja materialna gospodarstwa domowego musi być trudna, i po drugie – zakup nie może stanowić zagrożenia dla zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.

"Nie chodzi o sytuację, w której gospodarstwo domowe nominalnie nie dysponuje środkami, które może przeznaczyć na zakup stosownego urządzenia, tylko o sytuację, w ramach której bez pomocy przewidzianej ustawą gospodarstwo to, z uwagi na konieczność poświęcenia innej podstawowej potrzeby życiowej, może być zmuszone do rezygnacji z dostępu do telewizji naziemnej" - wskazano. Takiej sytuacji, jak dodano, ma przeciwdziałać zmiana wprowadzana do ustawy z dnia 24 lutego 2022 r.

24 lutego Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ustanowiła ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera lub odbiornika telewizyjnego.

Podpisana przez prezydenta ustawa różnicuje wysokość świadczenia według kryterium rodzaju odbiornika cyfrowego. "Jeżeli odbiornik nie będzie zawierał wyświetlacza obrazu (dekoder) wysokość świadczenia wyniesie 100 zł. Natomiast świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego zawierającego wyświetlacz obrazu (telewizor) – wynieść ma 250 zł" - zaznaczono.

Dodano, że przepisy ustawy nie będą mieć zastosowania wobec osób uprawnionych, które zrealizowały świadczenie przed ich wejściem w życie, tj. nabyły odbiornik cyfrowy z dofinansowaniem. "Natomiast osoby, które mają przyznane świadczenie, ale jeszcze go nie zrealizowały w sklepie, po wejściu w życie nowych przepisów będą mogły skorzystać z dofinansowania w nowej wysokości" - wskazano.

Zwrócono uwagę, że istotna zmiana w ustawie o dofinansowaniu zakupu dekoderów przez obywateli polega na wprowadzeniu zakazu łączenia zakupu sponsorowanego dekodera z zakupem innej odpłatnej usługi np. dostępu do telewizji drogą satelitarną lub kablową.

Nowy standard telewizji naziemnej

Przejście na nowy standard nadawania odbędzie się w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC, jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. (PAP)

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu głoszenia.

Oglądaj TVN24 na żywo:

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Betina.Rasic / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości