Autosan i oferta złożona 20 minut po czasie. Jest zawiadomienie do prokuratury

Z kraju

CBA złożyło zawiadomienie ws. jednego z byłych dyrektorów Autosanutvn24
wideo 2/5

Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie jednego z byłych dyrektorów Autosanu, który miał złożyć ofertę w przetargu na autobusy dla wojska, ale spóźnił się o 20 minut. Według ustaleń kontrolerów Biura sanocki Autosan wygrałby zapewne przetarg, gdyby jego oferta została złożona prawidłowo.

Piotry Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura podał, że zawiadomienie dotyczące zwolnionego w sierpniu jednego z dyrektorów spółki trafiło do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w wyniku własnych ustaleń i analiz.

Znaczna szkoda majątkowa

Według ustaleń CBA były dyrektor, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku terminowego i skutecznego dostar­czenia oferty przetargowej Autosanu 28 lipca 2017 r., wyrządził spółce znaczną szkodę majątkową i wypełnił tym samym znamiona przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – nadużycia zaufania. Kaczorek podał, że funkcjonariusze Biura, porównując oferty Autosanu i firmy MAN, która jako jedyny oferent wygrała przetarg, ustalili, że jeżeli oferta Autosanu byłaby złożona w terminie, zapewne zostałaby wybrana przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną w Rembertowie jako najkorzystniejsza. Funkcjonariusze przeprowadzili swoje wyliczenia na podstawie kryteriów oceny opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu po weryfikacji spełnienia przez Autosan dodatkowych wymagań ofertowych. Kaczorek przypomniał, że b. dyrektor był zobowiązany do zajmowania się działal­nością gospodarczą spółki, w tym zapewnienia udziału spółki w przetargach publicznych na zakup autobusów, przygotowanie i dostarczenie także tej konkretnej oferty przetargowej. Przetarg dla wojska na 26 autobusów pasażerskich prowadziła 2 Regionalna Bazę Logistyczna w Rembertowie. Pod koniec sierpnia RMF FM poinformowało, że wskutek opóźnienia władze Autosanu pozbawiły firmę szansy na zdobycie zamówienia od armii wartego prawie 30 mln zł. Chodziło o pierwszy przetarg na autobusy dla wojska. Ofertę Autosanu odrzucono, bo została złożona 20 minut po czasie.

O zawiadomieniu poinformowało jako pierwsze radio RMF FM.

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock