TVN24 Biznes | Z kraju

Boże Narodzenie w weekend. Czy należą się dodatkowe dni wolne?

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Jak odebrać wolne za święta?
Jak odebrać wolne za święta?TVN24 BiS
wideo 2/2
TVN24 BiSJak odebrać wolne za święta?

W 2021 roku Boże Narodzenie wypada w weekend. To dni ustawowo wolne od pracy. Zgodnie z przepisami za święto 25 grudnia przypadające w sobotę pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku święta wypadającego w niedzielę, 26 grudnia.

Dni ustawowo wolne od pracy wymienione zostały w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zasady rozliczania czasu pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę, m.in. świąt wypadających w soboty, reguluje natomiast ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Na liście dni ustawowo wolnych od pracy jest Boże Narodzenie. W 2021 roku święta Bożego Narodzenia wypadają w sobotę i niedzielę. Zgodnie z obowiązującym prawem, gdy święto wypada w sobotę, to pracodawca ma obowiązek oddania za niego pracownikowi dnia wolnego. Z kolei za święto przypadające w niedzielę pracownikom dodatkowy dzień wolny nie przysługuje.

Oznacza to, że dodatkowy dzień wolny będzie nam przysługiwał za 1 stycznia 2021 - Nowy Rok, który również wypada w sobotę.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia w 2021 roku wypada w piątek, 24 grudnia. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, 24 grudnia handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem po godzinie 14 są zakazane.

Jednocześnie przepisy przewidują katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach pocztowych, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Boże Narodzenie - 25 i 26 grudnia

Zgodnie z Kodeksem pracy, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin przysługuje nam, gdy święto wypada w sobotę - nawet jeżeli i tak była ona w naszym przypadku niepracująca. Argumentowane jest to tym, że dla wielu osób sobota jest normalnym dniem pracy.

Pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby odebrać dodatkowy dzień wolny. Jednocześnie pracodawca może sam zdecydować o tym, kiedy przyzna nam ten dzień. Termin ten ma prawo ustalić odgórnie i tylko od niego zależy, czy wszyscy pracownicy firmy będą odbierać dzień wolny jednocześnie, czy też w różnych dniach.

Dodatkowy dzień wolny może być przyznany w dowolnym terminie w danym okresie rozliczeniowym, zarówno po, jak i przed świętem. Przykładowo, jeżeli okresy rozliczeniowe są miesięczne, oznacza to, że dzień wolny powinniśmy otrzymać w tym samym miesiącu, w którym było święto.

Co w sytuacji, gdy pracodawca nie zgodzi się na przyznanie dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę? W takim przypadku ryzykuje on otrzymanie grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł. Ponadto nieoddanie dnia wolnego oznaczałoby przekroczenie normy pracy przez pracownika, a co za tym idzie – konieczność wypłacenia mu dodatku za nadgodziny.

Dzień wolny za święto w sobotę nie przysługuje osobom pracującym na innych umowach niż umowy o pracę (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło).

PAP

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości