Z kraju

ZUS wyśle list z informacją o podwyżce

Z kraju

Wiceminister Szwed o trzynastych emeryturachtvn24
wideo 2/4

W kwietniu kilka milionów osób może spodziewać się listu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku w jednej przesyłce znajdą się informacje o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tak zwanej trzynastki.

- Po przeanalizowaniu kosztów zdecydowaliśmy, aby obie ważne dla naszych świadczeniobiorców informacje znalazły się w jednym liście. Wysyłkę listów rozpoczniemy w kwietniu - podkreśliła prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. Zapewniła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do waloryzacji i do wypłaty trzynastych świadczeń. - Nad tymi zadaniami pracujemy od wielu miesięcy - zaznaczyła.

Waloryzacja

W tym roku waloryzacja ponownie będzie procentowo-kwotowa. Oznacza to, że emerytury wzrosną o 3,56 procent, ale z gwarancją podwyżki na poziomie 70 zł brutto.

- Gwarancja minimalnej podwyżki w wysokości 70 złotych dotyczy osób pobierających świadczenia do około 1966 złotych, jeśli spełniają oni warunki uprawniające do minimalnej emerytury, czyli posiadają odpowiedni staż pracy, w przypadku kobiet 20 lat i mężczyzn 25 lat - wyjaśniała wcześniej szefowa ZUS.

Oprócz emerytur o co najmniej 70 zł brutto wzrosną również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe o minimum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe - o co najmniej 35 zł brutto.

Minimalna emerytura

Od marca wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Minimalna emerytura wyniesie od marca 1200 zł, co oznacza podwyżkę o 100 zł. Otrzymują ją osoby, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobieta - co najmniej 20 lat, mężczyzna - co najmniej 25 lat). Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna i renta socjalna od marca również będą wynosić 1200 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 900 zł, co oznacza podwyżkę o 75 zł. Wszystkie wartości brutto. W ZUS waloryzacja obejmuje: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja dotyczy świadczeń przysługujących na 29 lutego 2020 roku.

Trzynasta emerytura

Z kolei trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 roku będzie to 1200 zł brutto. Trzynaste świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu. Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2020 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adrian Grycuk / CC-BY-SA 3.0

Pozostałe wiadomości