Z kraju

Bilion na liczniku. Ministerstwo podało dane o długu publicznym

Z kraju

Bilans budżetu w okresie stydzeń - kwiecieńtvn24bis
wideo 2/3

Państwowy dług publiczny w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 1 bilion 5 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 21 miliardów złotych (2,1 procent) w porównaniu z końcem 2018 roku - wynika z poniedziałkowego komunikatu ministerstwa finansów.

Jak podało Ministerstwo Finansów, zmiana państwowego długu publicznego (PDP) w pierwszym kwartale była spowodowana między innymi wzrostem zadłużenia podsektora rządowego o 21,3 mld zł, w tym zadłużenia Skarbu Państwa.

Wpłynął na nią także spadek zadłużenia podsektora samorządowego o 362,4 mln zł (-0,5 proc.). Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP, liczony nieco inaczej niż PDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht (związanego z przyjęciem euro), wyniósł na koniec pierwszego kwartału 2019 r. 1 bilion 55 miliardów złotych.

Oznacza to wzrost o 20,5 mld zł (+2,0 proc.) w porównaniu z końcem 2018 r.

Dużo czy mało?

Kwota biliona złotych długu publicznego może robić wrażenie, jednak - jak zwróciło uwagę Ministerstwo Finansów - "miarą pozwalającą na ocenę znaczenia wielkości długu publicznego dla gospodarki jest jego stosunek do PKB".

"W 2018 r. dług publiczny Polski wyniósł 48,9 proc. PKB (wobec 80,0 proc. dla UE jako całości), a w 2019 r. prognozowany jest na 47,9 proc."- podkreślono w mediach społecznościowych.

Poniżej zestawienie uwzględniające stan zadłużenia poszczególnych państw UE w relacji do ich PKB na koniec 2018 roku:

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock