Co z cenami węgla? Jedna branża zapłaci więcej

Fakty TVNW lipcu stabilna cena węgla dla energetyki, wyższa dla ciepłownictwa

W lipcu cena węgla dostarczanego do energetyki zachowała stabilny poziom, notując jedynie minimalną korektę w dół. Wzrosła natomiast cena węgla dla ciepłownictwa - wskazują indeksy cenowe dla węgla kamiennego, publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

Katowicki oddział ARP, monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego, podał w poniedziałek wartości jakie osiągnęły w lipcu dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdę Energii.

Cena węgla

W lipcu wartość indeksu dla rynku energii elektrycznej wyniosła 208,39 zł za tonę, co oznacza jedynie nieznaczny spadek wobec wartości z czerwca, która wyniosła 208,45 zł (spadek o 0,03 proc.). Mimo spadku wartości indeksu w przeliczeniu na tonę węgla, w ujęciu obrazującym wartość energetyczną tego surowca nastąpił wzrost z 9,21 zł za gigadżul energii w maju i 9,30 zł za gigadżul w czerwcu, do 9,33 zł za gigadżul w lipcu.

Sytuacja na rynku

Wartość, jaką energetyka i ciepłownictwo płacą za gigadżul energii uzyskanej z zakupionego węgla jest innym, obok cen za tonę, miernikiem sytuacji na rynku węgla energetycznego. W maju br. poziom 9 zł za gigadżul został przekroczony po raz pierwszy od grudnia 2015 r.; w ostatnich miesiącach wskaźnik ten był stale na poziomie 8,5-8,9 zł za gigadżul – maj był pod tym względem przełomowy, a w czerwcu i lipcu nastąpił dalszy, niewielki wzrost tego wskaźnika.

"Indeks PSCMI1 już od kilku miesięcy utrzymuje praktycznie stałą wielkość (...). Patrząc na lipiec zeszłego roku, obecnie za węgiel energetyka musi płacić o 6,3 proc. więcej. Stabilizacja cen koreluje z poziomem produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, który już od marca 2017 r. stale utrzymuje się powyżej poziomu 6 tys. gigawatogodzin" - czytamy w informacji ARP.

Indeks dla ciepłownictwa

Natomiast wartość indeksu PSCMI2 dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych zwiększyła się w lipcu, po dwóch miesiącach spadków, o 3,5 proc. i wyniosła 231,30 zł za tonę (9,83 zł za gigadżul), wobec 223,54 zł za tonę (9,52 zł za gigadżul) w czerwcu i 232,42 zł (9,86 zł za gigadżul) w maju.

"Patrząc na poprzedni rok, kiedy to węgiel dla ciepłowni kosztował zaledwie 194,41 zł za tonę, mamy do czynienia z podwyżką o prawie 15 proc." - podała Agencja.

Według ekspertów ARP, tegoroczny lipiec był bardzo dobrym miesiącem dla większości wskaźników z rynku surowców. "Słabną jedynie waluty w stosunku do złotówki, co nie pozostaje bez znaczenia dla konkurencyjności cen krajowego węgla oraz cen energii elektrycznej" - czytamy w opracowaniu.

Metoda

Pierwsza połowa 2017 r. zakończyła się bardzo dobrymi notowaniami kwartalnymi polskich indeksów węglowych - trend ten został w lipcu utrzymany. Indeksy tworzone wspólnie przez ARP i TGE bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Analiza indeksów w ciągu ostatnich miesięcy wskazuje, że choć ceny węgla energetycznego są wyraźnie wyższe niż przed rokiem, nadal daleko im do rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii - obie instytucje wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Pozostałe wiadomości