Pełnomocnictwo pocztowe – na czym polega i jak złożyć wniosek?

Źródło:
tvn24.pl
Poczta Polska Shutterstock

Pełnomocnictwo pocztowe, czyli upoważnienie określonej osoby do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, to rozwiązanie, które umożliwi ich odebranie w razie nieobecności adresata. Może ono zostać udzielone na czas określony lub bezterminowo, dotyczyć ogółu przesyłek lub jednej, szczegółowo określonej. 

Pełnomocnictwo pocztowe to upoważnienie określonej osoby do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych.Pełnomocnictwo pocztowe składane jest w obecności pracownika pocztowego w placówce pocztowej, chyba że adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie lub operator dopuścił możliwość udzielenia pełnomocnictwa pocztowego poza placówką w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub usług powszechnych.Pełnomocnictwo pocztowe podlega opłacie określonej w cenniku opłat dodatkowych.

Co to jest pełnomocnictwo pocztowe?

Pojęcie i zasady udzielania pełnomocnictwa pocztowego uregulowane zostały w ustawie Prawo pocztowe, zgodnie z którą adresat pocztowy może złożyć pisemne oświadczenie o udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych

Pełnomocnictwo pocztowe może zostać złożone bezterminowo lub na czas określony. Może ono zostać także odwołane w każdym momencie, zależne jest to wyłącznie od woli adresata pocztowego. Co więcej, może ono dotyczyć wyłącznie jednej czynności. Mowa wówczas o pełnomocnictwie jednorazowym, które potocznie nazywane jest upoważnieniem do odbioru paczki, upoważnieniem do odbioru listu poleconego, upoważnieniem do odbioru przesyłki – w zależności od tego, jakiej czynności dotyczy.

Jak udzielić pełnomocnictwa pocztowego?

Pełnomocnictwa pocztowego udziela się w obecności pracownika pocztowego w placówce pocztowej operatora. Co do zasady musisz zatem udać się do placówki pocztowej, przy czym pamiętaj, że nie musisz zabierać ze sobą osoby, którą zamierzasz upoważnić do odbioru przesyłek lub przekazów. 

Jeśli jednak adresat nie jest w stanie się poruszać samodzielnie, pełnomocnictwo pocztowe udzielane jest w miejscu jego pobytu. Konieczne jest wówczas okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Co więcej, ustawodawca dopuszcza możliwość określenia przez operatora pocztowego w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub usług powszechnych także innych okoliczności, w których pełnomocnictwo pocztowe może być udzielone poza placówką operatora.

Jak napisać pełnomocnictwo pocztowe – wzór 

Pełnomocnictwo pocztowe powinno zawierać enumeratywnie określone elementy. Są to:

imię i nazwisko, rodzaj, seria i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby udzielającej upoważnienia; – zakres pełnomocnictwa; – imię i nazwisko, rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa pocztowego z łatwością znajdziesz w Internecie, w tym na stronie internetowej Poczty Polskiej. Stosowne druki znajdziesz także w placówkach pocztowych. Jak wypełnić druk pełnomocnictwa pocztowego? Jest to niezwykle proste – musisz jedynie podać informacje dotyczące pełnomocnika, osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jego zakres, co szczegółowo określone zostało w druku. Zastrzegasz w nim także, czy pełnomocnictwo pocztowe ma charakter jednorazowy, czy jest pełnomocnictwem do odwołania lub na określony czas – w tym wypadku zobowiązany jesteś wskazać, od i do kiedy obowiązuje. 

Pełnomocnictwo pocztowe online

Dzięki dostępnym na stronie internetowej Poczty Polskiej wnioskom interaktywnym możliwe jest szybkie i łatwe ich wypełnienie. Jednym z nich jest pełnomocnictwo pocztowe. Formularze mają charakter interaktywny i posiadają pola do uzupełnienia. Tak wypełnione druki można wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pocztowej. 

Ile kosztuje pełnomocnictwo pocztowe?

Operator pocztowy za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego oraz jego odwołanie może pobrać opłatę, przy czym możliwe jest to wyłącznie wtedy, gdy opłata za tę czynność została określona w cenniku usług pocztowych lub cenniku usług powszechnych. 

Ile zatem kosztuje pełnomocnictwo pocztowe? Zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych koszt pełnomocnictwa stałego to 26 zł, pełnomocnictwa okresowego – 8 zł za każdy miesiąc lub jego część, a pełnomocnictwa jednorazowego – 6 zł (podane ceny są kwotami brutto). 

Upoważnienie do odbioru listu poleconego z sądu

Warto podkreślić, że odbiór listu poleconego z sądu rządzi się nieco innymi zasadami, określonymi w odrębnych ustawach i rozporządzeniach. 

W razie gdy mamy do czynienia z pismami sądowymi w postępowaniu cywilnym, przesyłka doręczana jest co do zasady wskazanemu na niej adresatowi. Jeżeli jednak nie jest to możliwe i przesyłka zostanie złożona w placówce operatora, wówczas uprawniony do jej odbioru jest:

– adresat; – przedstawiciel ustawowy; – osoba uprawniona do reprezentacji przed sądem adresata będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; – upoważniony pracownik adresata, który jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; – upoważniony pracownik, gdy adresatem jest organ określony w art. 137 k.p.c. lub zarząd; – osoba upoważniona do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. 

W postępowaniu karnym przesyłkę, która została złożona w placówce pocztowej, wydaje się za pokwitowaniem odbioru:

– adresatowi,  – przedstawicielowi ustawowemu adresata, – jeżeli adresatem jest adwokat lub radca prawny – osobie upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. 

Do doręczania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym stosuje się natomiast przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

W najbliższych dniach lub tygodniach poznamy stanowisko nie tylko Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, ale również rządu w sprawie składki zdrowotnej - przekazał szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Dodał, że na ten temat toczą się rozmowy między resortami.

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

Źródło:
PAP

Odblokowanie 137 miliardów euro (600 miliardów złotych) z funduszy unijnych pozytywnie wpłynie na profil kredytowy (rating) Polski - uważa agencja Moody's. Jak dodano, środki będą miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.

Wielka agencja ratingowa o odblokowaniu gigantycznych pieniędzy dla Polski

Wielka agencja ratingowa o odblokowaniu gigantycznych pieniędzy dla Polski

Źródło:
PAP

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz zaapelował do polskich rolników o zaprzestanie - w jego ocenie - bezpodstawnego i szkodliwego blokowania granicy z Ukrainą. Blokada osłabia zarówno Ukrainę, jak i Polskę, a wzbogaca Rosję - podkreślił.

Ukraiński ambasador apeluje do polskich rolników

Ukraiński ambasador apeluje do polskich rolników

Źródło:
PAP

Włączenie do systemu opakowań po mleku, liczba operatorów, kwestia VAT i luki w przepisach, które mogą prowadzić do nadużyć i oszustw - takie zastrzeżenia do ustawy kaucyjnej zgłaszają przedstawiciele branży napojowej i handlu detalicznego. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 rok.

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) nałożyła karę ponad 1,8 miliarda euro na Apple. Amerykański koncern miał uniemożliwiać Spotify i innym muzycznym serwisom informowanie użytkowników o tańszych możliwościach płatności poza aplikacją App Store.

Ogromna kara nałożona na Apple

Ogromna kara nałożona na Apple

Źródło:
PAP, Reuters

W obszarze usług wspólnych dla biznesu w Polsce pracuje ponad 435 tysięcy osób – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu firmy Grafton Recruitment. W 2023 roku wzrost zatrudnienia w sektorze wyniósł 8 procent.

W sektorze zatrudnionych jest ponad 400 tysięcy osób. "Polską interesują się nowi inwestorzy"

W sektorze zatrudnionych jest ponad 400 tysięcy osób. "Polską interesują się nowi inwestorzy"

Źródło:
PAP

Liczba ogłoszeń wynajmu mieszkań rośnie. W styczniu 2024 roku w 17 analizowanych miastach odnotowano 68 tysięcy takich ofert. To dane, które mogą być niepokojące dla właścicieli mieszkań na wynajem. Niewiele osób dostrzega nadchodzące zagrożenia - podkreślono w raporcie Expandera i Rentier.io. Chodzi o możliwy brak warunków do powtórzenia zysków z najmu, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

Źródło:
tvn24.pl

Premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów, które zostały utworzone za czasów rządów PiS - powiedział podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Jan Grabiec. Chodzi o Instytut Pokolenia i Instytut De Republica.

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Źródło:
tvn24.pl

Premier Donald Tusk poinformował, że zwróci się do marszałka Sejmu z propozycją uchwały niższej izby parlamentu, wzywającej Komisję Europejską do nałożenia unijnych sankcji na rosyjskie i białoruskie produkty rolne. Zapowiedział też, że wystąpi w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą, dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu.

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. "Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu"

Premier chce sankcji na produkty z Rosji i Białorusi. "Dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu"

Źródło:
PAP

Scenariusz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 procent na 2030 rok jest dla Polski trudny. Można się domyślać, że cele również na 2040 rok będą dla Polski nieosiągalne - powiedziała w poniedziałek w Brukseli ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

"Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

"Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

Źródło:
PAP

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) to wydarzenie tygodnia na krajowym rynku finansowym. Decyzja w sprawie stóp procentowych zostanie podjęta po zapoznaniu się przez RPP z najnowszą projekcją inflacji. Kredytobiorcy czekają też na decyzję rządu w sprawie wakacji kredytowych. W tym tygodniu mogą się też rozstrzygnąć dalsze losy zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

Gorący tydzień w gospodarce. "Posiedzenie będzie niezwykle ważne"

Gorący tydzień w gospodarce. "Posiedzenie będzie niezwykle ważne"

Źródło:
PAP

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zadeklarował w poniedziałek, że polski rząd będzie przekonywał władze Niemiec do zniesienia kontroli na granicy. Szef polskiego MSWiA ma rozmawiać w tej sprawie ze swoją niemiecką odpowiedniczką.

Co dalej z kontrolami na granicy z Niemcami? Jest deklaracja ministra

Co dalej z kontrolami na granicy z Niemcami? Jest deklaracja ministra

Źródło:
PAP

Związek zawodowy Verdi w poniedziałek wezwał personel naziemny linii lotniczych Lufthansa do kolejnego już strajku ostrzegawczego, który tym razem ma się odbyć w czwartek i piątek. Pasażerowie muszą być przygotowani na ograniczenia i odwołania lotów.

Zapowiedź kolejnego strajku pracowników giganta

Zapowiedź kolejnego strajku pracowników giganta

Źródło:
PAP

Główny Urząd Statystyczny w czwartym kwartale 2024 roku planuje udostępnić kalkulator inflacji indywidualnej. Jak wskazano, dzięki temu narzędziu będzie można oszacować stopę inflacji dotykającą własnego gospodarstwa domowego.

Nowe narzędzie od GUS. "Każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji"

Nowe narzędzie od GUS. "Każdy będzie mógł oszacować stopę inflacji"

Źródło:
PAP

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod BNP Paribas Bank Polska. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości SMS z fałszywą informacją o rzekomej konieczności zweryfikowania swojej tożsamości.

Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Skutki mogą być "bardzo przykre"

Klienci dużego banku na celowniku oszustów. Skutki mogą być "bardzo przykre"

Źródło:
tvn24.pl

Organizacje pozarządowe apelują do ministerstw o wprowadzenie zakazu używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych - informuje w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Choć wydaje się, że ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach mógłby spotkać się z dużym oporem ze strony uczniów, dla ich rówieśników za granicą to codzienność - zauważa gazeta.

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach? List otwarty

Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach? List otwarty

Źródło:
"Rzeczpospolita"

Usługi kosmetyczne od 1 kwietnia 2024 roku mają być objęte niższym podatkiem VAT. Opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ministerstwo Finansów podało, o ile mogą się zmniejszyć wpływy do budżetu państwa z tego tytułu.

Obniżka podatków dla jednej branży. Podano koszt

Obniżka podatków dla jednej branży. Podano koszt

Źródło:
tvn24.pl

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała o unieważnieniu przetargu na audyt dotyczący zatrudnienia i wynagrodzeń. Spółka tłumaczy to "troską o najwyższe standardy etyczne" oraz "identyfikacją sytuacji mającej znamiona konfliktu interesów". Postępowanie ma zostać powtórzone.

CPK unieważniła kolejny przetarg na audyt. "W trosce o najwyższe standardy etyczne"

CPK unieważniła kolejny przetarg na audyt. "W trosce o najwyższe standardy etyczne"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

W sobotę o północy zakończyły się tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. Taką decyzję podjął wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Resort przekazał, że była ona spowodowana "ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej".

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Kraje grupy OPEC+ zgodziły się przedłużyć redukcję wydobycia ropy w drugim kwartale roku. Ceny surowca lekko spadają w poniedziałek. 

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Jest decyzja w sprawie wydobycia ropy

Źródło:
PAP

Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że analizuje temat wysokości opłat za badania techniczne pojazdów. - Resort stara się znaleźć rozwiązanie, które nie uderzy po kieszeni właścicieli samochodów, ale jednocześnie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - zapewnił rzecznik prasowy resortu Rafał Jaśkowski.

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Źródło:
PAP

Resort klimatu przedstawił już Komisji Europejskiej podstawowe założenia kontraktu różnicowego dla pierwszej elektrowni jądrowej - poinformował wiceszef tego resortu Miłosz Motyka. Jak ocenił, obecnie kontrakt różnicowy wydaje się "optymalnym rozwiązaniem".

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Źródło:
PAP