Pieniądze

Nie tylko "exit tax". Oto lista zmian w podatkach

Pieniądze

Gruza o wprowadzeniu w Polsce podatku exit tax
Gruza o wprowadzeniu w Polsce podatku exit taxTVN24BiS /
wideo 2/3

Resort finansów szykuje prawdziwą rewolucję w podatkach. Obejmie ona między innymi zmiany w PIT i CIT, nowy podatek od wyprowadzki z Polski, opodatkowanie kryptowalut czy wydłużony czas na korzystanie z ulgi mieszkaniowej. Planowana data wejścia w życie proponowanych zmian to 1 stycznia 2019 rok.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy przygotowanej przez ministerstwo finansów. Dokument zawiera istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji Podatkowej. Oto najważniejsze z nich:

1. Obniżenie stawki podatku CIT dla małych spółek

Projekt zakłada wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. Obniżona stawka będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Stawka ta ma przysługiwać tym podatnikom, u których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Z preferencji będą jednak mogli skorzystać ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika (ustalany w oparciu o przychody z poprzedniego roku podatkowego) chyba, że to ich pierwszy rok podatkowy oraz podatnicy, których dochodowość nie przekracza 33 proc.

To jednak rozwiązanie tylko dla spółek, a nie prowadzących działalność gospodarczą i płacących PIT.

2. Ulga dla innowacyjnych

Kolejną z propozycji jest wprowadzenie w ustawie o PIT i CIT rozwiązania podatkowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box.

Celem tej zachęty ma być m.in. zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne firmy oraz zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy. Dochodem kwalifikującym się do ulgi będzie dochód uzyskany z tytułu opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży prawa własności intelektualnej oraz dochód z tego aktywa, uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi, określany na zasadzie ceny rynkowej. Należy pamiętać, że stosowanie tej ulgi będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika.

3. Exit tax

Ministerstwo Finansów proponuje też wprowadzenie w Polsce tzw. exit tax, czyli opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa.

Chodzi o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa. - To nie jest nowy podatek. To jest implementacja dyrektywy Unii Europejskiej z 2016 roku - powiedział w TVN24 wiceminister finansów Paweł Gruza. Dodał, że danina będzie przeciwdziałać nadużyciom polegającym na wygenerowaniu zysku w danym kraju i przeniesieniu go przed opodatkowaniem do innego. - To wyraz uszczelniania europejskiego systemu podatkowego. Dyrektywa zobowiązuje nas do wprowadzenie tego rozwiązania od 2020 roku. Wysokość podatku wyniesie 19 procent - podkreślił.

Wprowadzona też będzie sankcja, w razie zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - wyniesie ona zasadniczo 40 proc. kwoty korzyści podatnika.

4. Opodatkowanie dochodów z kryptowalut

Projekt zakłada uregulowanie skutków podatkowych obrotu walutami wirtualnymi.

Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne.

Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).

Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami wyniesie 19 proc., a straty nie będzie można odliczyć od dochodu np. firmy. Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

5. Dłużej z ulgą mieszkaniową

Zmienią się zasady opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych w przypadku spadku. Obecnie podatek obowiązuje, gdy sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od dnia nabycia. W myśl projektu 5-letni okres liczony ma być od daty nabycia przez spadkodawcę.

W myśl projektu z 2 do 3 lat zostanie także wydłużony czas na korzystanie z ulgi mieszkaniowej. Zmiana ma umożliwić skorzystanie z ulgi większej grupie podatników, którzy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wydadzą na własne cele mieszkaniowe.

Będzie także poszerzony zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT, dotyczącego sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

6. Firmowe samochody po nowemu

Zmienią się zasady opodatkowania samochodów osobowych w firmach. Kto korzysta ze służbowych aut do celów służbowych i prywatnych, odliczy od przychodu tylko 50 proc. wydatków, a użytkując pojazdy prywatne - jedynie 20 proc. Nie będzie natomiast zapowiadanej wcześniej tzw. kilometrówki.

Resort finansów proponuje też podwyższenie do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do której możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego. Do tego samego poziomu ma być też podniesiony limit kwoty amortyzacji składek na ubezpieczenie auta.

Obecnie limit ten wynosi 20 tys. euro dla samochodów innych niż elektryczne oraz 30 tys. euro dla samochodów elektrycznych.

7. Wspólne rozliczenie dla spóźnialskich małżonków

Resort finansów chce uchylić w ustawie o PIT przepis uzależniający uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego. Obecnie jest tak, że gdy podatnik nie złoży wniosku o preferencyjne opodatkowanie dochodów w zeznaniu złożonym do 30 kwietnia roku podatkowego, to nie może skorzystać z tej preferencji. MF proponuje złagodzenie tego warunku i nieuzależnienie sposobu opodatkowania od terminu złożenia wniosku. Tłumaczy, że "w życiu zdarzają się sytuacje losowe (np. choroba czy wyjazd zagraniczny), które uniemożliwiają podatnikowi terminowe złożenie wniosku".

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości