Ulga na internet w 2021 roku. Ile można odliczyć?

Autor:
ToL/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Oszustwa internetowe
Oszustwa internetowe
TVN24
TVN24Oszustwa internetowe

W rozliczeniu PIT za 2020 rok można skorzystać z tak zwanej ulgi internetowej. Prawo to nie dotyczy jednak wszystkich podatników. Wyjaśniamy, komu przysługuje ulga internetowa w 2021 roku i ile można zyskać.

Kiedy można skorzystać z ulgi internetowej?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które: poniosły w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania internetu, posiadają dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania internetu, zawierające w szczególności: dane identyfikujące podatnika, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).

Jeśli umowę dostępu do internetu zawarło wspólnie kilka osób, to każdej z tych osób przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu, pod warunkiem, że posiada ona dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu

Co ważne odliczenia w ramach ulgi internetowej można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystaliśmy z tej ulgi.

Jakie wydatki można odliczyć?

Możemy odliczyć wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem internetu, niezależnie od miejsca w którym z niego korzystamy oraz formy dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu np. w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze lub bezprzewodowo, za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną.

Jeżeli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Jaką kwotę można odliczyć?

Ulga internetowa jest limitowana. Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy jednego podatnika.

Odliczamy zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Podatnicy podatku dochodowego obliczanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (np. dochody z pracy), dokonują odliczeń od dochodu.

Podatnicy podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. dla opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prywatnego najmu mieszkania), dokonują odliczeń od przychodu.

Odliczeń dokonujemy w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego (których) dołączamy formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Jeżeli w roku podatkowym, wśród dochodów podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub wśród przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, uzyskaliśmy dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze, z ulgi internetowej możemy skorzystać już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu ("ostatecznego" rozliczenia dokonujemy jednak w zeznaniu podatkowym).

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

I odwrotnie, odliczeniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Autor:ToL/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości