Pieniądze

Planujesz założyć firmę? Sprawdź, czy spółka komandytowa jest dla ciebie

Pieniądze

[object Object]
Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VATpodatki.gov.pl
wideo 2/3

Spółka komandytowa - co to jest? Dlaczego warto zdecydować się na ten rodzaj działalności? Jakie są minusy? Na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące spółki komandytowej odpowiadamy poniżej.

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to szczególny rodzaj spółki opisanej w prawie handlowym - osobowej - tak jak ma to miejsce w przypadku spółki jawnej czy partnerskiej. Ma stały skład osobowy, ale nie ma organów, które prowadziłyby sprawy spółki.

Firmy zaczynające działalność gospodarczą zawsze stoją przed trudnym wyborem - którą formę prawną wybrać i która będzie najbardziej odpowiednia. Jest kilka możliwości, jedną z nich jest wspomniana wcześniej spółka komandytowa. Nie jest to forma dla każdego, ale z pewnością posiada kilka interesujących zalet.

Spółka komandytowa - skład

Spółka komandytowa ma podmiotowość prawną, ale nie ma osobowości prawnej. Oznacza to, że firma we własnym imieniu może np. posiadać własność czy też zaciągać zobowiązania. Działalność rozpoczyna się w momencie uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

W przeciwieństwie do innych rodzajów spółek, w komandytowej występują dwa rodzaje wspólników. Każdy z nich spełnia konkretną i zupełnie inną rolę. Jednym z rodzajów wspólników jest komplementariusz, a drugim - komandytariusz.

Komplementariusz a komandytariusz

Komplementariusz to w spółce komandytowej wspólnik aktywny - który nie tylko ją reprezentuje, ale prowadzi wszystkie sprawy. Co istotne, ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie długi i jeśli spółka nie będzie miała za co opłacić rachunków, to długi zostaną opłacone z prywatnego majątku komplementariusza.

Kompletnie inną rolę ma komandytariusz, który pełni rolę "cichego wspólnika". Nie może on prowadzić spraw spółki ani być jej reprezentantem. Komandytariusz odpowiada tylko za wysokości tzw. sumy komandytowej, która jest określona w umowie spółki.

Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą być wspólnikami w spółce komandytowej, ale ta sama osoba (podmiot) nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Czym jest suma komandytowa?

Suma komandytowa to kwota (wkład kapitałowy) która wskazuje, jaka jest odpowiedzialność komandytariusza. Spółka może mieć kilku komandytariuszy i dla każdego można ustalić inną sumę komandytową.

Spółka komandytowa - podatki

Jak większość spółek osobowych, tak i spółka komandytowa nie rozlicza podatku dochodowego - jako taka nie podlega rozliczeniu w formie podatku PIT ani CIT. Musi jednak rozliczać podatek VAT od sprzedaży i zakupu.

Podatek dochodowy odbywa się tylko jeden raz na poziomie wspólników. Przychód należy przypisać każdemu ze wspólników proporcjonalnie do wielkości prawa do zysku. Gdy nie ustalono inaczej, to wartość ta dzielona jest po równo. Spółka komandytowa jako byt ma swój własny NIP, a także REGON.

Zalety spółki komandytowej

Po stronie plusów spółki komandytowej należy wymienić swobodne ustalanie wysokości sumy komandytowej - dzięki temu mogą ze sobą współpracować podmioty z różnym kapitałem.

Kolejnymi zaletami jest wspomniane już wyżej rozliczenie podatku dochodowego na poziomie wspólników oraz zysk opodatkowany jeden raz.

Warto również wspomnieć o tym, że spółka komandytowa ma nieograniczoną ilościowo skalę działalności.

Spółka komandytowa - wady

In minus trzeba zapisać konieczność prowadzenia pełnej rachunkowości - rachunki muszą być prowadzone zgodnie z określonymi wymogami, co sprawia, że koszty obsługi księgowej będą znacznie wyższe.

Do wad można też zaliczyć sporządzanie aktu notarialnego przy rejestrowaniu spółki oraz wpis do KRS, gdyż są to dodatkowe koszty.

Minusem jest też pełna odpowiedzialność majątkowa wspólników komplementarnych.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości