Koniec prawnych "pułapek" na obywatela. Będzie łatwiej skarżyć do NSA

Pieniądze

sxc.hu632eaf16-8c2c-11e4-a52f-0025b511226e

Nie będzie już możliwe odrzucenie ze względów formalnych skargi kasacyjnej do NSA bez wcześniejszego wezwania autora skargi do usunięcia braków - prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

- Uzupełnienie braków skargi kasacyjnej nie będzie dotyczyło wymogu przytoczenia podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia, gdyż te elementy konstrukcyjne skargi stanowią o jej istocie i trudno byłoby przyjąć, że w razie ich pominięcia mamy wciąż do czynienia ze skargą kasacyjną - wskazano jednocześnie w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Na problem niekonstytucyjności odrzucania ze względów formalnych, bez wcześniejszego wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwrócił uwagę latem zeszłego roku Trybunał Konstytucyjny.

Braki formalne

TK rozpatrywał przepis Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym następuje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej formalnego wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Trybunał wskazał, że obecnie niespełnienie tych formalnych wymogów prowadzi do odrzucenia skargi kasacyjnej i oznacza nieodwracalne pozbawienie strony skarżącej możliwości rozpoznania jej sprawy przez NSA. Natomiast zgodnie z przepisami skarga kasacyjna musi być przygotowana przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego - adwokata lub radcę prawnego. Według TK obowiązek odrzucenia skargi kasacyjnej z powodu błędów formalnych stanowi ograniczenie dostępu do sądu drugiej instancji. - W imię szybkości postępowania sądowego nie można poświęcać ochrony praw podmiotowych jednostek, a przymus adwokacki nie może usprawiedliwiać automatycznego odrzucania środków zaskarżenia - zaznaczył Trybunał.

Prawne pułapki

- Zakazane jest zastawianie prawnych "pułapek" na obywatela. Tymczasem ustawodawca z jednej strony objął skargę kasacyjną przymusem adwokacko-radcowskim, czyli wymusił na stronie postępowania działanie w zaufaniu do zawodowych umiejętności pełnomocnika i ponoszenie kosztów jego ustanowienia, z drugiej jednak - obciążył ową stronę wszystkimi nieodwracalnymi konsekwencjami błędu popełnionego przez owego pełnomocnika - wskazał wówczas TK. Z tych powodów 9 lipca uchwalono przygotowana w Senacie nowelizację, w myśl której jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań formalnych, sąd ma wezwać autora kasacji do usunięcia braków - na co ma on siedem dni - pod rygorem odrzucenia skargi. Zapisano też, że do skarg kasacyjnych wniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się już nowe przepisy.

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu