300 złotych miesięcznie dla około 40 tysięcy osób. Tak ma wyglądać wniosek

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier Morawiecki o dodatku dla sołtysów (wypowiedź z kwietnia 2023 roku)
Premier Morawiecki o dodatku dla sołtysów (wypowiedź z kwietnia 2023 roku)TVN24
wideo 2/6
TVN24Premier Morawiecki o dodatku dla sołtysów

Dodatek 300 złotych miesięcznie dla sołtysów i sołtysek ma obowiązywać od lipca 2023 roku. W celu wypłaty świadczenia będzie trzeba złożyć wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Opublikowano projekt wzoru dokumentu. Z rządowych szacunków wynika, że warunki do otrzymania świadczenia spełnia 40 tysięcy osób.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), został skierowany do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie będzie przyznawane osobie, która pełniła funkcję sołtysa przez dwie kadencje, przy tym nie mniej niż przez 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat. W ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia oszacowano, że 40 tys. osób spełnia warunki do otrzymania świadczenia.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że obecnie "z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługuje wynagrodzenie". "Funkcja ta nie stanowi również tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony przez sołtysów na rzecz społeczności wiejskiej nie jest w odpowiedni sposób wynagradzany. Sołtys organizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi" - wskazali autorzy projektu. MRiRW podkreśliło, że sołtysi wszystkie powyższe zadania wykonuje społecznie, "poza swoją aktywnością zawodową".

W celu uzyskania świadczenia w wysokości 300 zł niezbędne będzie złożenie wniosku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. "Mając na względzie potrzebę ujednolicenia składanych do KRUS wniosków konieczne jest określenie jego wzoru" - podkreślono.

300 złotych dla sołtysów - projekt wzoru wniosku

Z projektu wynika, że we wniosku będzie trzeba podać dane osobowe, takie jak: imię (lub imiona), nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a także adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji.

Świadczenie będzie mogło być wypłacane na kilka sposobów. W tym celu wnioskodawca będzie składał dyspozycję. "Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa proszę przekazywać na wskazany adres miejsca zamieszkania / adres do korespondencji / poniższy rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej" - takie możliwości do wyboru będzie miał wnioskodawca. "W przypadku niedokonania wyboru świadczenie będzie przekazywane na wskazany adres miejsca zamieszkania" - zaznaczono.

We wniosku będzie miejsce zarówno do podania adresu wnioskodawcy do wypłaty 300 zł, jak i numeru rachunku bankowego oraz nazwy banku lub SKOK. Ponadto będzie trzeba również wskazać adres urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć "zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym sołtys pełnił funkcję, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji i oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa".

PROJEKT WZORU WNIOSKU

Rozporządzenie ma wejść w życie - podobnie jak ustawa - 1 lipca 2023 roku.

W ustawie, która czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy zapisano, że w tym roku maksymalny limit wydatków budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia dla sołtysów wyniesie 73,8 mln zł. W 2024 roku ta kwota ma wzrosnąć do blisko 162,9 mln zł. Jednocześnie w ustawie zapisano, że w przyszłym roku, 1 marca, ma zostać przeprowadzona pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości