Kredyt z dopłatą od państwa. Sejm przeciwko poprawce Senatu obniżającej oprocentowanie

Autor:
/dap
Źródło:
PAP
Wykup lokali z Mieszkania plus. Minister Buda o dwóch ścieżkach
Wykup lokali z Mieszkania plus. Minister Buda o dwóch ścieżkachTVN24
wideo 2/11
TVN24Wykup lokali z Mieszkania plus. Minister Buda o dwóch ścieżkach

Sejm odrzucił w piątek poprawki Senatu obniżające oprocentowanie tak zwanego bezpiecznego kredytu. To rządowa propozycja zawarta w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. Ponadto ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne.

Senat na ostatnim posiedzeniu zaproponował ponad dwadzieścia poprawek do ustawy, m.in. zamianę "bezpiecznego kredytu 2 proc." na kredyt 0 proc. W piątkowym głosowaniu Sejm odrzucił poprawkę izby wyższej zmieniającą oprocentowanie kredytu.

Dla kogo kredyt 2 procent?

Ustawa przewiduje, że kredyt z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat i konto oszczędnościowe

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). "Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Ustawa wprowadza specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Cesje umów rezerwacyjnych

Przepisy zmierzają też do wyeliminowania możliwości handlu cesjami umów rezerwacyjnych, deweloperskich oraz innych umów zobowiązujących do przeniesienia na nabywcę praw do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wprowadzony będzie zakaz cesji umowy rezerwacyjnej (z wyjątkiem cesji dokonywanej na rzecz członków rodziny). Ponadto znacząco ograniczona będzie możliwość cedowania umowy deweloperskiej. Poza przypadkami cedowania na rzecz członków rodziny, cesji takiej umowy będzie można dokonać, jeżeli dotyczyć będzie nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego i będzie dokonywana przez nabywcę, który w ciągu 3 lat nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej.

Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br. Zmiany w zakresie umów rezerwacyjnych i deweloperskich zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Pozostałe wiadomości