W Europie kurczy się sektor usług, wyjątkiem Hiszpania

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24 BiSNiemcy odnotowały spadek Indeksu PMI w sektorze usług, ale gospodarka jest stabilna

Niemcy, Francja i strefa euro odnotowały spadki Indeksu PMI w sektorze usług - wynika z raportu przygotowanego przez Markit Economics. Oznacza to, że koniunktura w tym sektorze gospodarki nie jest najlepsza. Hiszpania na tym tle wypada o wiele lepiej - tam sektor usług rośnie najszybciej od 2007 roku.

Największy spadek wskaźnika PMI odnotował sektor usług w Niemczech. Indeks wyniósł w grudniu 2013 roku 53,5 pkt, wobec 55,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Ponad dwu punktowy spadek jest oznaką skurczenia się gospodarki tego kraju w tym sektorze. Analitycy spodziewali się mniejszego spadku. Według ich szacunków miał wynieść on 54,0 pkt.

Spadki we Francji i strefie Euro

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2013 roku 47,8 pkt. wobec 48,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 47,4 pkt. Dane dotyczące francuskiego sektora usług są niepokojące, gdyż wskaźnik PMI poniżej 50,0 pkt. oznacza pogłębiającą się recesję. Natomiast wskaźnik PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wyniósł w grudniu 2013 r. 51,0 pkt. wobec 51,2 pkt. w listopadzie. Analitycy szacowali wskaźnik na 51,0 pkt.

Najlepiej na tym tle wypada Hiszpania - tam indeks PMI w sferze usług wzrósł w grudniu 2013 roku do poziomu 54,2.

Indeks PMI

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług. Tworzy się go ankietując menadżerów z danej branży, którzy oceniają sytuację rynkową pod kątem nowych zamówień, poziomu zatrudnienia, czy poziomu produkcji. Indeks PMI odzwierciedla momenty ożywienia i załamania gospodarki związane z cyklem koniunkturalnym.

Autor: msz/klim/ / Źródło: PAP