To był dobry rok dla TVN

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
Dobre wynik TVN

Dobry wynik grupy TVN. W IV kwartale 2009 roku skonsolidowany zysk netto grupy wzrósł do 243 milionów złotych z 88 milionów w analogicznym okresie rok wcześniej. Dane są lepsze od prognozowanych przez analityków, którzy oczekiwali zysku w wysokości średnio 80,1 mln zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny TVN w IV kwartale 2009 wzrósł o 36,3 proc. do 303 mln zł (rok wcześniej było to 222 mln zł). Wskaźnik EBITDA wzrósł z kolei o 45,7 proc. do 354 mln zł (wobec 243 mln zł rok wcześniej). Marża EBITDA wyniosła 52 proc. w porównaniu do 41 proc. w analogicznym okresie 2008 roku. W przypadku przychodów ze sprzedaży wzrosły one z 592 do 680 mln zł.

Rafał Wyszomierski, dyrektor finansowy TVN/TVN CNBC Biznes

W całym 2009 roku przychody grupy TVN zwiększyły się z 1 mld 897 mln zł do 2 mld 123 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł 612 mln zł wobec 631 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto w 2009 r. wyniósł 421 mln zł. W 2008 r. było to 364 mln zł. Wskaźnik EBITDA wzrósł o 11,7 proc. do 795 milionów zł z 711 milionów zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 37,4 proc. w porównaniu do 37,5 proc.

"Zadowalające wyniki"

"W ubiegłym roku osiągnęliśmy bardzo zadowalające wyniki finansowe, biorąc pod uwagę silne pogorszenie globalnej sytuacji ekonomicznej. Nasza Grupa wykazała się stosunkowo wysoką odpornością na wahania rynku reklamy dzięki zdywersyfikowanym aktywom. Równie istotny jest fakt, że dzięki realizacji programu oszczędnościowego byliśmy w stanie znacznie zmniejszyć negatywny wpływ spadku przychodów z reklamy na rentowność Grupy. Zamknęliśmy rok z mocnym bilansem, o czym świadczy wysoki poziom płynnych środków finansowych oraz niski poziom dźwigni finansowej" - napisał w komunikacie Rafał Wyszomierski, Członek Zarządu pełniący obowiązki CFO.

Kolejne inwestycje

W 2010 r. wydatki inwestycyjne Grupy TVN mają wynieść około 260 mln zł, z czego około 150 mln zł sfinansuje inwestycje prowadzone przez platformę cyfrową "n". - Właśnie ogłosiliśmy uruchomienie w Onecie usługi "wideo na żądanie". To projekt, który realizujemy w bliskiej współpracy TVN-u z Onetem. VOD sprawi, że produkcje TVN staną się dostępne dla użytkowników internetu. Następnym krokiem będzie włączenie do tego projektu platformy N - powiedział prezes Grupy TVN Markus Tellenbach.

Zgodnie ze zaktualizowanymi szacunkami, platforma cyfrowa "n" w 2010 r. oczekuje osiągnięcia bazy abonentów na poziomie ok. 870 tysięcy (poprzednio było to 1,017 mln).

"W 2010 roku zamierzamy w dalszym ciągu koncentrować się na monetyzacji naszych udziałów w oglądalności, zwiększając jednocześnie udział przychodów subskrypcyjnych. Naszym celem będzie także zwiększanie korzyści ze wspólnego wykorzystania aktywów programowych oraz sił sprzedażowych przez wszystkie nasze aktywa. Obserwujemy poprawę otoczenia rynkowego, a także rosnące korzyści wynikające z integracji aktywów grupy. Wierzymy, że wzrost organiczny przy kontynuacji dyscypliny kosztowej i dzięki ekonomi skali zapewni także wzrost rentowności i trwały wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy" - napisał w komunikacie Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN.

Źródło: tvn24.pl