SKOK-i: Niech prezydent ujawni analizy

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24SKOK pod nadzór

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zwróciła się do prezydenta Bronisława Komorowskiego o udostępnienie opinii, na podstawie których ograniczył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy o SKOK z konstytucją. Prezydent chciał w ten sposób przyspieszyć objęcie SKOK nadzorem KNF.

Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy KSKOK (instytucji zrzeszającej wszystkie SKOK-i w Polsce) poinformował, że Kasa zwróciła się do prezydenta w wnioskiem o udostępnienie opinii na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Chodzi o opinię, którą Komorowski kierował się miesiąc temu wycofując z wniosku Lecha Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego zastrzeżenia wobec przepisów ustanawiających nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością SKOK. Zmiana wniosku, miała na celu przyśpieszenie prac Trybunału i szybsze objęcie SKOK-ów państwowym nadzorem.

Bój o SKOK-i

Bój o nadzór nad systemem SKOK-ów, które zrzeszają ponad dwa miliony członków i mają w sumie więcej placówek niż PKO BP, trwa od kilku lat. Kasy nie podlegają bowiem tak ścisłemu nadzorowi jak banki i inne instytucje finansowe. Ich sytuacja nie jest kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, a depozyty członków (ponad 13 mld zł) nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Działalność SKOK-ów kontroluje jedynie Kasa Krajowa.

O objęcie SKOK-ów skuteczniejszym nadzorem od dawna apelowały w swoich raportach i opiniach czołowe instytucje dbające o bezpieczeństwo finansowe, m.in. Bank Światowy i Europejski Bank Centralny. Wreszcie we wrześniu 2009 r. posłom (przeciw był tylko PiS), udało się przegłosować nową ustawę, która mówiła, że środki zgromadzone w SKOK-ach mają podlegać publicznemu nadzorowi państwowemu. Kasa Krajowa SKOK miała odgrywać jedynie rolę instytucji zrzeszającej kasy i kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF. Miałaby też zabezpieczać płynność finansową kas. prawa

Bez podpisu

Przyjętej przez Sejm ustawy nie podpisał jednak Lech Kaczyński. Prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że narusza prawa nabyte podmiotów systemu SKOK i zawiera zapisy niezgodne z konstytucją. Trybunał do dziś nie rozpatrzył jednak tego wniosku.

Miesiąc temu prezydent Komorowski wycofał część wniosku dotyczącą nadzoru nad SKOK-ami. Trybunał będzie musiał jednak nadal rozpatrzyć kwestię zgodności z Ustawą Zasadniczą przepisów dotyczących pokrywania roszczeń członków kas w przypadku upadłości kas oraz uregulowań, w których arbitralnie określony jest katalog organów SKOK.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24