"Rzeczpospolita" już w rękach Grzegorza Hajdarowicza

Najnowsze

Reporter/East NewsGremi Media objęło większościowy pakiet Presspubliki

Kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza spółka Gremi Media objęła większościowy pakiet Presspubliki, wydawcy m.in. dziennika "Rzeczpospolita" - poinformował doradca spółki Jarosław Knap. Pakiet ten Gremi kupiło od Presspublica Holding Norway, której właścicielem jest brytyjski fundusz Mecom.

Knap poinformował, że spółka zapłaciła Mecomowi 80 mln zł. "Przystępujemy do budowy najnowocześniejszego koncernu medialnego w Polsce" - podkreślił w komunikacie właściciel Gremi Media Grzegorz Hajdarowicz.

W ramach jednej grupy kapitałowej znalazły się tytuły: dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Uważam Rze", tygodnik "Przekrój", miesięcznik "Sukces", "Gazeta Giełdy Parkiet", a także internetowe i tabletowe odsłony tych tytułów. Hajdarowicz podkreślił, że chce "wykorzystać potencjał rynkowy tych tytułów do stworzenia niepowtarzalnej oferty czytelniczej i reklamowej".

Zachowają autonomię

Zapewnił, że każdy z tytułów zachowa swoją dotychczasową autonomię i niezależność redakcyjną. "Zgodnie z wcześniej przyjętą strategią, Gremi utworzy w najbliższym czasie grupę kapitałową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych" - dodano.

Knap poinformował z kolei, że w najbliższym czasie ma być zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presspubliki. - Ma ono zdecydować o ewentualnych zmianach w składzie rady nadzorczej. Następnie rada zajmie się określeniem zmian w zarządzie - powiedział.

Gremi Media prowadzi obecnie rozmowy z Tomaszem Wróblewskim, byłym redaktorem naczelnym "Dziennika Gazety Prawnej", o objęciu przez niego stanowiska wiceprezesa i członka zarządu w Presspublice. Od czwartku Wróblewski nie kieruje już redakcją "Dziennika Gazety Prawnej".

Zgoda UOKiK

W lipcu Gremi Media poinformowało, że zamierza zakupić od Mecomu 51 proc. udziałów Presspublice. Trzy miesiące później, we wrześniu prezes UOKiK wyraził zgodę na tę transakcję.

Presspublica to wydawca m.in. dziennika "Rzeczpospolita", gazety "Parkiet", tygodnika "Uważam Rze". Grupa Gremi jest od prawie dwóch lat właścicielem tygodnika "Przekrój" i miesięcznika "Sukces". Za pierwsze cztery miesiące tego roku strata spółki wyniosła 8 mln 587 tys. zł. Przychody grupy w 2010 roku osiągnęły 220,9 mln zł, a zysk 8,1 mln zł.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reporter/East News